Specyfika nawozów jesiennych

Nawozy jesienne stosujemy, w zależności od pogody, od początku sierpnia do października. Ważne jest używanie odpowiednich preparatów w dobrych terminach, bo rośliny podczas całego okresu wegetacyjnego mają różne wymagania pokarmowe. Jesienne nawozy kompleksowe nie zawierają azotu lub występuje on w minimalnych ilościach. Jest to spowodowane specyficznym oddziaływaniem tego pierwiastka na rośliny. Azot wpływa m.in. na pobudzenie roślin do tworzenia masy wegetatywnej (liści, pędów, owoców).

Tak więc, jeżeli dostarczymy organizmom roślinnym ten pierwiastek w nieodpowiednim terminie, spowoduje to zbyt późne przejście roślin w stan spoczynku, a w efekcie przemarzanie i zamieranie. Dlatego warto sięgnąć po gotowe preparaty kompleksowe. W ich składzie znajdują się głównie makroelementy, tj. potas, fosfor. Mieszanki nawozów, które są dostępne w sklepach, zawierają też mikroelementy niezbędne do prawidłowego rozwoju i przygotowania się rośliny do okresu spoczynku.

 

Dobre nawożenie przełoży się na wysoki przyszłoroczny plon

Odżywienie roślin i przygotowanie gleby w warzywniku przed zimą ma ważne znaczenie wiosną. Składniki dostarczone pod koniec minionego sezonu wegetacyjnego mają zbawienny wpływ na rośliny z uwagi na fakt, że na początku kolejnego sezonu dostęp do składników odżywczych bywa mocno ograniczony. Podłoże jest zmarznięte, a zbyt niska temperatura nie sprzyja stosowaniu nawozów. Nawozy jesienne zawierają m.in. potas, który wpływa na zwiększenie mrozoodporności, zapobiega wyleganiu, jak i zwiększa tolerancję roślin na suszę.

Pierwiastek ten oddziałuje na zwiększenie liczby pędów bocznych, z czym jest ściśle związana obfitość kwitnienia i zawiązanych owoców. Kolejny istotny pierwiastek zawarty w nawozach jesiennych to fosfor, który odgrywa ważną rolę szczególnie w początkowym fazie rozwoju roślin, tzw. okresie krytycznego wzrostu. Późniejsze dostarczenie fosforu nie wyrówna już negatywnego skutku niedoboru. Fosfor wpływa m.in. na wzrost i rozwój systemu korzeniowego. Odpowiednie odżywienie roślin w ten makroelement ma wpływ na ograniczenie gromadzenia w tkankach szkodliwych form azotu.

 

Ważne wapnowanie

Odżywienie jesienne roślin wapniem i zaopatrzenie gleby w ten pierwiastek ma regulujący wpływ na odczyn podłoża (pH) oraz dobrą zdolność przechowalniczą płodów ziemi. Odpowiedni odczyn gleby oddziaływuje bezpośrednio na przyswajalność i dostępność składników odżywczych w podłożu. Wapń przyczynia się do osiągnięcia prawidłowej struktury gleby i reguluje rozkładanie materii organicznej, np. kompostu. Aby wyregulować zbyt niskie pH (jego wartość można w prosty sposób zmierzyć np. papierkiem lakmusowym), stosujemy wapnowanie. Najwygodniejszy w stosowaniu będzie dolomit lub wapno magnezowe. Odpowiednią ilość nawozu, przeciętnie 0,5 do 2 kg/10 m², rozprowadzamy równomiernie na danej powierzchni w bezwietrzny dzień i dokładnie mieszamy z glebą. Taki zabieg należy przeprowadzić średnio co 3-4 lata.

 

Stosujmy nawozy organiczne

Stosowanie kompostów i obornika polecane jest także w terminie jesiennym. Nawozy organiczne wykorzystujemy głównie w październiku/listopadzie, niezwłocznie przekopując je z glebą, aby zapobiec utracie składników mineralnych. Tego rodzaju zasilanie powinno się odbywać co 3 lata. Dobry kompost/obornik pozbawiony jest nasion chwastów. Materia organiczna dostarczona w postaci nawozów naturalnych ma bardzo dobry wpływ na strukturę podłoża, aktywność biologiczną gleby i kumulację wody. Lecz nie tylko komposty i obornik korzystnie działają na rośliny i glebę. Warto również korzystać z popiołu drzewnego, który jest bogaty w fosfor i potas. Stosujemy go podobnie jak pozostałe nawozy organiczne.

Zanim zastosujemy nawóz (jesienią, ale też w każdym innym zalecanym terminie), warto pobrać próbkę podłoża i oddać ją do lokalnej Stacji Chemiczno-Rolniczej (adresy na www.schr.gov.pl) w celu wykonania analizy podłoża. Po otrzymaniu wyników dowiemy się, jakie są rzeczywiste niedobory i czy w ogóle istnieje potrzeba nawożenia roślin. Dzięki temu unikamy szkodliwego dla środowiska i upraw przenawożenia oraz zachwiania równowagi pomiędzy pobieraniem makro- i mikroelementów.

 

 

Zakończenie nawożenia

Wiosną odżywiamy rośliny nawozami kompleksowymi bogatymi w azot. Podczas wegetacji roślin można zastosować nawożenie pogłówne. Jesienią, w zależności od wygody użytkowania, stosujemy nawozy płynne (doglebowo lub dolistnie) albo sypkie: otoczkowane – o spowolnionym uwalnianiu składników odżywczych, granulowane bądź pyliste, np. wapno magnezowe.