Bardzo ważnym czynnikiem świadczącym o kondycji gleby jest jej pH. Dla większości uprawianych gatunków warzyw powinno wynosić od 6,5 do 7,0. Najlepiej sprawdzać poziom pH co roku, ewentualnie co 2 lata. Jeśli jest zbyt niskie (4,5-6,0), glebę należy zwapnować.

 

 

Zabieg ten wpływa na jej urodzajność poprzez poprawę właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych, zwiększenie przyswajalności fosforu, potasu i magnezu oraz mikroelementów, zmniejszenie akumulacji metali ciężkich przez korzenie roślin oraz przyspieszanie rozkładu substancji organicznych.

Należy jednak pamiętać o tym, że zbyt wysokie dawki wapnia ograniczają pobieranie przez rośliny fosforu i żelaza, niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. W zależności od rodzaju gleby stosuje się różne nawozy wapniowe. Wapno tlenkowe (szybkodziałające) jest niezastąpione dla gleb ciężkich, zaś węglanowe (wolnodziałające) dla gleb piaszczystych.