Opadanie liści

Opadanie może być spowodowane wieloma czynnikami, przede wszystkim nadmiernym podlewaniem. Czasami, np. u figowca Benjamina, niską wilgotnością powietrza, niedoborem światła, przesuszeniem podłoża oraz uszkodzeniem systemu korzeniowego podczas nieumiejętnego przesadzania, zwłaszcza w okresie zimowym.

 

Brązowienie końcówek

Brązowienie liści najczęściej występuje na palmach, dracenach i skrzydłokwiatach. Zmiany te spowodowane są nadmiernym lub niedostatecznym podlewaniem, jednak najczęściej jest to niedobór wilgotności w powietrzu. Choroba ta występuje przede wszystkim zimą w pomieszczeniach ogrzewanych lub z klimatyzacją.

 

Przebarwienie liści

Przebarwienie na jasny odcień może być spowodowane nadmiernym doświetleniem lub brakiem światła. Przyczyną tej choroby może być też niedobór składników pokarmowych w podłożu.