Sprawdzenie poziomu pH gleby w ogrodzie powinno przeprowadzać się co 2-3 lata, najlepiej jesienią. Zabieg ten wiele mówi bowiem o kondycji gleby oraz dostępie składników mineralnych. Przy zbyt kwaśnym pH gleby (poniżej 5,0) makroelementy niezbędne do wzrostu roślin są gorzej przez nie pobierane, a ich rozwój jest ograniczony.

Ponadto metale ciężkie zawarte w glebie są mobilniejsze i kumulują się głównie
w systemie korzeniowym roślin, co jest szczególnie niebezpieczne w uprawie warzyw korzeniowych. Najprostszą metodą określenia odczynu gleby jest analiza
z wykorzystaniem kwasomierza glebowego.
Pobrane za pomocą łopatki próbki gleby z kilku miejsc warzywnika, z głębokości 0-20 centymetrów, miesza się ze sobą.

 

Następnie glebę wstępnie się podsusza i umieszcza w zagłębieniu płytki, zalewając próbkę płynem Helliga tak, by po wchłonięciu pozostał cienki film płynu nad glebą. Po 2-3 minutach zlewamy płyn do mniejszego wgłębienia przez pochylenie płytki i na podstawie barwy odczytujemy wartość pH. Dla większej pewności możemy 2-3 razy powtórzyć odczyty.

Pamiętajmy jednak o tym, iż płyn przeterminowany nie nadaje się do wykonania analizy ze względu na znaczne zafałszowanie wyniku. Wykonując analizę jesienią, mamy czas na doprowadzenie pH gleby do pożądanego stanu, poprzez zastosowanie wapnowania.