P: Proszę Was uprzejmie o poradę: jak poprawić jakość gleby gliniastej?

O: Gleby gliniaste są spoiste. Zawierają dużo drobnych cząstek i dlatego są mało przepuszczalne. Ich pojemność wodna jest duża, ale często brak w glebie powietrza. Są zasobne w składniki pokarmowe. Wszelkie uprawki na tych glebach powinny prowadzić do zwiększenia ich pulchności i przewiewności oraz nadania im struktury. Powinny być przeprowadzane w stanie średniej wilgotności gleby.

Aby zwiększyć pulchność, należy nawieść glebę dobrze rozłożonym obornikiem, a następnie przekopać teren. Duże znaczenie ma również wapnowanie gleb ciężkich wapnem palonym – tlenek wapnia mocno rozluźnia glebę. Najlepiej zastosować wapnowanie przed zimowym przekopaniem ogrodu. Wskazane jest także, przed założeniem ogrodu, posianie mieszanki roślin motylkowych na nawóz zielony.

Wpływają one na poprawę struktury i wzbogacają glebę w łatwo przyswajalne składniki pokarmowe, zwłaszcza azot. Jeżeli w zagłębieniu terenu gromadzi się woda, należy przeprowadzić melioracje lub w tym miejscu założyć oczko wodne. Na tak przygotowanym gruncie powinna rosnąć większość roślin ozdobnych, oprócz typowo sucholubnych.