Podstawą prawidłowego rozwoju roślin jest utrzymana w dobrej kondycji ziemia. Nie ma znaczenia, czy mowa o stanowiskach dla uprawy roślin kwitnących, czy użytkowych. Wystarczy minimum pielęgnacji podłoża jesienią, a drzewa i krzewy owocowe lepiej zniosą trudy zimowania w gruncie.

W naturze ziemia nigdy nie pozostaje odsłonięta, zawsze okrywa ją warstwa opadłych liści, kobierzec z roślin płożących, ostatecznie zarośla. W ogrodzie zadanie to przejmuje ściółka. Dla ozdobnych roślin drzewiastych, krzewów jagodowych i bylin odpowiedni jest wysokojakościowy kompost korowy (najlepsza jest kora sosnowa). Róże i zioła pochodzące z basenu Morza Śródziemnego lubią podłoże wapienne i nie tolerują ściółek, które zakwaszają podłoże. Dla tych roślin można zastosować suche liście, najlepiej drzew owocowych, brzozy lub buka.

Należy unikać liści kasztanowca i orzecha włoskiego, bo są w nich zawarte zakwaszające glebę garbniki, a poza tym liście te wolno się rozkładają. Glebę wokół roślin trzeba zruszyć. Nasadę krzewu, a zwłaszcza miejsce szczepienia u róż, należy zakopczykować dojrzałym kompostem. Zasilanie kompostem powinno się powtórzyć wiosną.

Jesienią warto skopać ogródek. Jest to szczególnie ważne na glebach ciężkich. Przekopanie poprawia właściwości fizyczne gleby: spulchnia ją i napowietrza. Poza tym wiosną łatwiej taką glebę uprawiać, zwykle wystarczy ją tylko wyrównać. Przekopywanie podłoża narusza strukturę mikroogranizmów glebowych, na szczęście do wiosny struktura ta odbudowuje się.

Glebę gliniastą przekopujemy z kompostem, bo dodatkowo poprawi to jej właściwości. Zresztą coraz więcej mówi się o tym, że najlepszym sposobem na stałe utrzymanie luźnej struktury podłoża jest stosowanie humusu (w postaci dojrzałego kompostu) oraz regularne wysiewanie roślin na zielony nawóz.

Podłoże gwarantem zdrowego rozwoju

Glebę należy przekopywać na głębokość szpadla, obracając bryły ziemi o 180 stopni i pozostawiając je w tzw. ostrej skibie. Mróz częściowo wyeliminuje agrofagi występujące w glebie, a dodatkowo poprawi jej strukturę. Wiosną głębokie przekopywanie nie jest wskazane ze względu na znaczną utratę wody w wyniku parowania.