Jak zakładać rabatę, to tylko wiosną. Wybór roślin jest największy, a pogoda najbardziej sprzyjająca. Przygotowania czynimy już kilka dni przed planowanym sadzeniem, usuwając chwasty i zasilając glebę kompostem. Rośliny wybieramy z uwzględnieniem miejscowych warunków środowiskowych, czyli jakości podłoża, nasłonecznienia.

Dobrze jest wybierać gatunki i odmiany mające różne pory kwitnienia, od wczesnej wiosny do późnego lata. Rabaty zakładamy wedle pewnej hierarchii wielkości. Byliny okazałe, jak na przykład płomyk, ostróżka, rudbekia, są dominujące i tworzą fundament nasadzenia. Sadzi się je pojedynczo, po dwie lub po trzy sztuki w różnych miejscach rabaty. Pomiędzy nimi sadzimy byliny towarzyszące.

Należą do nich liliowiec, kocimiętka, trawy ozdobne. Pozostałe stanowiska obsadza się bylinami wypełniającymi, jak bodziszek czy żagwin. Rośliny rozmieszczamy tak, by wyższe okazy nie przesłaniały niższych. Byliny okazałe sadzimy w ok. 60-cm odstępie od najbliższej rośliny; byliny towarzyszące rozmieszcza się w odległości ok. 45 cm (na 1 m² może przypadać od 4 do 8 roślin).

Byliny wypełniające to przede wszystkim rośliny okrywowe. Sadzi się je w ok. 30-cm odstępach, w liczbie ok. 8-12 sztuk na 1 m². Zanim posadzimy byliny na stałe miejsce, warto je ustawić na rabacie w doniczkach.