Przełom lata i jesieni to dobry termin na założenie trawnika. Upalne i ciepłe letnie miesiące nie sprzyjają temu zabiegowi, ponieważ murawa musi być często podlewana, a wysokie temperatury nie zawsze umożliwiają nasionom kiełkowanie. Nie zapominajmy też o tym, że trawnik zakładany latem koniecznie wymaga zainstalowania systemu nawadniającego. Zanim we wrześniu założymy trawnik, powinniśmy odpowiednio przygotować glebę. Bardzo ważne jest, aby pozbyć się wszystkich wieloletnich chwastów przez dokładne przekopanie gleby i wykopanie trwałych organów, jak korzenie czy kłącza chwastów.

Najbardziej uciążliwymi chwastami są perz, pokrzywa, mniszek, podagrycznik oraz ostrożeń. Koniecznie powinniśmy je usunąć, aby nie odrastały, ponieważ wówczas murawa będzie bardzo trudna w utrzymaniu i pielęgnacji. Chwastów możemy się także pozbyć chemicznie, stosując herbicyd totalny, czyli taki, który działa systemicznie, krążąc w roślinach. Stosujemy go wyłącznie na zielone części roślin. Po 3-4 tygodniach, kiedy chwasty zaschną, przystępujemy do dokładnego przekopania gleby na głębokość około 20 cm.

Bardzo dobre rezultaty w walce z chwastami daje również zastosowanie ciemnej agrotkaniny, którą rozkładamy w tym miejscu, w którym planujemy trawnik. Niestety, powierzchnia gleby powinna być okryta co najmniej przez kilka miesięcy. Agrotkanina nie przepuszcza światła, za to powietrze i wilgoć. Brak światła powoduje, że chwasty zamierają i rozkładają się pod tym materiałem. Po zdjęciu agrotkaniny lub zastosowaniu herbicydu mamy czystą glebę, którą należy przekopać.

Przed przekopaniem dobrze jest zastosować kompost w dawce ok. 30 kg na 10 m2. Jeżeli go nie mamy, zastosujmy nawóz wieloskładnikowy, jak Azofoska w dawce ok. 2 kg na 100 m2. Po przekopaniu powierzchnię wyrównujemy grabiami, następnie wałujemy ją tak, aby docisnąć glebę. Wtedy powstaną kapilary, którymi woda transportowana jest do wierzchnich warstw gleby. Po wałowaniu delikatnie zagrabiamy glebę do głębokości około 2-3 cm, a na sam koniec przystępujemy do siewu trawnika.

Gle­bę pod darń przy­go­to­wu­je się tak sa­mo jak pod traw­nik z na­sion. Pierw­szy pas dar­ni ukła­da się od środ­ka lub na brze­gu pla­no­wa­ne­go traw­ni­ka. 

 

 

Jak i kiedy wysiewać?

Na 100 m2 wysiewa się około 2-3 kg nasion. Po wysiewie nasiona powinny być zagrabione lub przykryte cienką, 2-cm warstwą substratu torfowego. Następnie należy je zawałować, czyli docisnąć do wierzchniej warstwy gleby. Po wysiewie trawnik podlewamy małym strumieniem w dawce około 10 l wody na 1 m2. Gdy jest sucho, murawę nawadniamy raz w tygodniu. Nasiona traw wschodzą po ok. 3 tygodniach.

Do pierwszego koszenia przystępujemy, gdy młoda trawa ma około 10 cm wysokości (kosimy na wysokości ok. 6 cm). Następne koszenie wykonujemy co tydzień, do końca listopada. Aby trawa dobrze przezimowała, zaleca się nawożenie siarczanem potasu w październiku w dawce 3 kg na 100 m2.