Autorem tekstu jest dr Przemysław Bąblewski

Późna wiosna to odpowiedni termin na zakładanie trawnika z siewu. Pora ta jest zgodna z biologicznym rytmem życia traw, ponieważ wówczas naturalnie kiełkują ich nasiona, które dojrzały jesienią poprzedniego roku. Najpierw należy odpowiednio przygotować miejsce pod trawnik i zaopatrzyć się we właściwą mieszankę traw, którą dostosowuje się do wymagań siedliskowych i sposobu użytkowania trawnika.

 

Przygotowanie ziemi pod trawnik

Pierwszym, bardzo istotnym zabiegiem agrotechnicznym, jest dokładne przekopanie powierzchni przyszłego trawnika – najlepiej na 20-30 cm. Podczas tej czynności usuwamy wszystkie resztki gruzu, szkła, kamieni oraz korzeni. Przekopywanie trawnika wykonujemy tylko wówczas, gdy powierzchnia ziemi jest wolna od chwastów, zarówno jednorocznych, jak i wieloletnich.

 

  

Jeżeli mamy do czynienia z zachwaszczonym fragmentem ogrodu lub starym trawnikiem, należy 3 tygodnie przed planowanym przekopaniem zastosować herbicyd zmieszany z siarczanem amonu. Warto zaznaczyć, że opryskuje się całe rośliny, tak aby ciecz dostała się do nich przez aparaty szparkowe.

Po tygodniu widoczne są żółknięcia roślin, a po 3 tygodniach powinny być zaschnięte. Następnie należy rozsypać na powierzchni substrat torfowy, dobrze rozłożony kompost lub obornik w dawce około 200 kg na 100 m². Nawożenie to ważne jest na glebach słabych, np. piaszczystych.

Odnów trawnik po zimie! 

 

Nawożenie przed wysiewem

Kolejnym krokiem jest rozsypanie nawozu wieloskładnikowego w dawce 150 - 300 g/m² oraz bardzo staranne wyrównanie powierzchni (najlepiej grabiami) – dzięki temu nawóz zostanie wymieszany z wierzchnią warstwą gleby. Następnie lekko ubijamy wyrównaną powierzchnię, depcząc lub wałując miejsce na trawnik.

Po ubiciu gleby powierzchnię przyszłego trawnika dokładnie zlewa się wodą, najlepiej o drobnej kropli, co pozwoli na odkrycie nierównych fragmentów. Następnie wszystkie nierówności dokładnie wyrównuje się, rozgrabiając lub dosypując ziemię. Tak starannie przygotowana gleba pozwoli na przystąpienie do wysiewu nasion wcześniej wybranej mieszanki traw.

 

Czas na wyciew trawy

Do siewu wybiera się najlepiej bezwietrzny, pochmurny dzień. Nasiona traw najlepiej wysiewać rzutowo, równomiernie rozsypując je po powierzchni gleby, tak aby były wysiane z właściwą gęstością, przyjmując normę wysiewu 30-40 g na 1 m². Wówczas trawnik będzie zwarty, gęsty, a po koszeniu utworzy zielony kobierzec.

Dla osób mniej doświadczonych w ręcznym wysiewie doskonałym rozwiązaniem będzie zastosowanie specjalnego siewnika dla nasion traw, który pozwoli na dokładniejsze i bardziej równomierne wysianie nasion. Wysiane nasiona należy lekko przykryć ziemią, najlepiej za pomocą grabi, delikatnie zagrabiając je z ziemią (staramy się przy tym nie spychać ich w jedno miejsce). Na małych powierzchniach wysiane nasiona można przykryć 2-cm warstwą substratu torfowego, który będzie utrzymywał równomierną wilgotność gleby.

Następnie jeszcze raz udeptujemy ziemię, np. wałem lub deseczką zamontowaną do butów. Podlewamy bardzo drobną kroplą, tak aby nie wypłukać nasion. Można rozłożyć na powierzchni trawnika włókninę, która utrudni ptakom wybieranie nasion oraz zapewni równomierne kiełkowanie trawy.

Podlewanie i koszenie

Systematycznie zraszana powierzchnia trawnika zapewnia odpowiednie wschody, które powinny pokazać się po około 2 tygodniach. Nie można dopuścić do przesuszenia gleby. Wszystkie wysiane nasiona powinny wzejść po upływie czterech tygodni. Jeżeli nie wzeszły, należy wykonać siew uzupełniający, wysiewając je w tych miejscach, gdzie nasiona nie wykiełkowały. 

Pamiętajmy o systematycznym podlewaniu założonego trawnika oraz młodych wschodów traw, najlepiej zamontowanym systemem zraszaczy ciśnieniowych, które montuje się przed założeniem trawnika. Teraz wystarczy tylko poczekać na wzejście trawy i przycinać ją przynajmniej raz na tydzień.