Powakacyjne koszenie

Pod koniec sezonu wegetacyjnego trawnik powinien być koszony na wysokość ok. 5 cm. Jeżeli trawa jest za długa, może gnić. Jeżeli będzie za krótka, może przemarzać ze względu na brak naturalnej osłony. Jak często kosimy? Murawy rekreacyjne możemy kosić co 2-3 tygodnie. Łąki kwiatowe kosimy zazwyczaj dwa razy w sezonie. Inaczej z trawnikami ozdobnymi, te powinny być koszone często i regularnie. Niespełnienie tych warunków doprowadza zazwyczaj do wyraźnego pogorszenia jakości darni i ostatecznie do jej zachwaszczenia.

Zawsze trzeba też brać poprawkę na miejscowe warunki klimatyczne, żyzność podłoża czy gatunek trawy. Ważne jest przestrzeganie ostatniego terminu koszenia. Powinno być na tyle wczesne, by trawa mogła odrosnąć przed nadejściem zimy. Dzięki temu rośliny zgromadzą odpowiednią ilość składników pokarmowych w nasadach pędów, co pozwoli im odpowiednio przezimować i odrosnąć na wiosnę.

Przyjmuje się, że koszenie to powinno być wykonane do końca pierwszej dekady października – czyli około 20 dni przed końcem wegetacji. Przy wyjątkowo ciepłej jesieni termin ten można trochę przesunąć.

 

Trawa musi oddychać 

Do prawidłowego rozwoju korzeni traw niezbędny jest tlen. W warunkach zrównoważonego rozwoju dociera on do korzeni przez wolne przestrzenie w glebie. Gdy jednak ziemia jest zbita, dostęp tlenu jest mocno ograniczony, co powoduje stopniowe pokrywanie się murawy mchem i chwastami. Chwasty pojawiają się także tam, gdzie ziemia jest wilgotna, ciężka, nieprawidłowo pielęgnowana.

W takiej sytuacji konieczna jest aeracja, czyli napowietrzanie. Polega ona na usunięciu lub rozluźnieniu nieprzepuszczalnej wierzchniej warstwy gleby. Można to zrobić powierzchniowo (aeracja powierzchniowa) lub wgłębnie (aeracja wgłębna). Na małych trawnikach napowietrzanie wykonuje się widłami lub walcem z kolcami. Na dużych trawnikach używa się aeratorów.

 

Jesienne nawożenie wzmacnia darń

Bardzo dobrym nawozem do jesiennego zasilania trawnika jest kompost. Dostarcza cenną dla gleby próchnicę i jest polecany zwłaszcza dla trawników założonych na glebach piaszczystych. Kompost rozsypujemy na grubość od 0,5 do 1 cm. Wcześniej trawnik wygrabiamy. Kompost przed zastosowaniem warto przesiać przez rafę o oczkach średnicy 1 cm. Skuteczność działania kompostu zależy od zawartych w nim składników pokarmowych i próchnicy. Duży wpływ na to ma materiał, z którego został przygotowany, stopień rozdrobnienia i wymieszania.

Kompost, który stosuje się na powierzchnię trawnika, w momencie jego rozsypywania musi być dojrzały. Ponieważ znaczna część składników pokarmowych zawartych w kompoście przejściowo jest niedostępna dla roślin, nawóz można stosować w dużych dawkach od 300-600 kg na 100 m², co 4 lata. Na trawniki dekoracyjne i sportowe kompost należy stosować nawet corocznie, ale w mniejszych dawkach. Najwłaściwszą porą zastosowania kompostu jest jesień, ale można nim zasilać także wiosną czy w ciągu lata.

 

Zakładamy trawnik z siewu

Trawnik możemy zakładać jeszcze do końca września. Oczyszczamy go z chwastów, które najlepiej zwalczyć herbicydami. Po okresie karencji, mniej więcej po 3 tygodniach, ziemię przekopujemy i wyrównujemy. Do założenia trawnika używa się mieszanek różnych gatunków traw i ich odmian, a o ostatecznym składzie decydują zawsze m.in. typ gleby, warunki klimatyczne, przeznaczenie murawy. Przed siewem glebę dobrze jest zwałować, najlepiej wałem kolczatką, który rozkruszy bryły, lekko ugniecie i wyrówna powierzchnię. Nasiona wysiewa się ręcznie lub siewnikiem.

Po siewie nasiona należy przykryć, mieszając grabiami wierzchnią warstwę gleby (na głębokość ok. 2-3 cm). Jeszcze lepszym sposobem przykrywania nasion jest rozłożenie centymetrowej warstwy torfu wymieszanego z piaskiem lub ziemią kompostową. Jesienny termin zakładania trawników jest lepszy niż wiosenny z kilku przyczyn. Gleba jest dobrze ogrzana i nie ma ryzyka opóźnienia wschodów z powodu niskiej temperatury. Opady występujące późnym latem sprzyjają kiełkowaniu nasion. O tej porze roku chwasty już nie kiełkują, więc nie zagłuszą rozwoju trawy.

 

Murawa z rolki

Glebę pod trawnik z rolki przygotowuje się tak samo jak pod trawnik z nasion. Najlepszym terminem układania darni jest jesień, nie później jednak niż połowa października. Przed jej ułożeniem podłoże powinno być starannie wyrównane, ubite wałem. Pierwszy pas darni układa się od środka lub na brzegu planowanego trawnika. Ważne jest dokładne dociśnięcie pasów darni do ziemi i do siebie nawzajem. Pasy układa się tak, aby miejsca ich łączenia nie przebiegały na tej samej linii. Gotowy trawnik wałujemy.

 

Łatamy plamy

Łysiny na trawniku mogą powstawać pod wpływem różnych czynników zewnętrznych. Można je jednak szybko przykryć. Najpierw trawnik kosimy najkrócej, jak się da. Następnie podłoże wertykulujemy wzdłuż i wszerz, potem zasilamy nawozem typu starter. Siejemy. Nasiona przysypujemy przesianą przez sito ziemią kompostową i delikatnie dociskamy łopatką. Trawnik podlewamy.