Każdy ogród owocowy wraz z upływem lat zmienia swój wygląd. Coraz starsze rośliny z każdym rokiem stopniowo wypełniają pustą dotąd przestrzeń.  Często bywa, że posadzone przed kilku laty rośliny po pewnym czasie przestają pasować do koncepcji ogrodu. Niekiedy silniej rosnące drzewa owocowe rozrastają się nadmiernie i zaczynają górować nad pozostałymi.

Jeżeli mocne coroczne cięcie drzewa nie wystarcza, konieczne staje się jego usunięcie. Nie zawsze musi wiązać się to ze zniszczeniem rośliny. Jeżeli drzewo rodzi cenne owoce i jest dobrze pielęgnowane, możemy spróbować przesadzić je w inne dogodne miejsce. Aby drzewo owocowe nadawało się do przesadzenia, musi jednak spełniać kilka warunków. Przede wszystkim nie może być zbyt stare.

Do przesadzania najbardziej nadają się okazy mające nie więcej niż kilka lat. Oczywiście, można przesadzać także nawet kilkunastoletnie drzewa. Jednak im drzewo starsze, tym gorzej przyjmuje się na nowym stanowisku. Drugim ważnym warunkiem jest zdrowotność rośliny. Drzewo musi być w dobrej kondycji, nieporażone przez choroby lub zasiedlone przez szkodniki.

Wycieki żółtej lub pomarańczowej gumy z pnia, początki próchnienia czy obdarta kora bardziej przemawiają za wykarczowaniem drzewa niż za jego przesadzeniem. W przesadzaniu ważną rolę odgrywa również wielkość korony. Zbyt duże drzewo nawet po silnym przycięciu jest ciężkie i trudniej je przesadzić. Wybierajmy więc raczej mniejsze drzewa, które łatwo można przetransportować.