Najlepszą porą na przesadzenie starszego drzewa jest późna jesień lub wczesna wiosna. Pamiętajmy o tym, że drzewo powinno pozostać w uśpieniu. Nie jest polecane przesadzanie w trakcie wegetacji, gdyż następuje wówczas transpiracja przez liście i szybkie więdnięcie roślin. Przesadzanie mniejszych drzew jest łatwiejsze do wykonania. Wystarczy jedynie wykopać drzewo z bryłą korzeniową, starając się zachować korzenie wraz z glebą.

Aby ziemia nie wykruszała się podczas transportu, system korzeniowy można owinąć materiałem. Przesadzanie dużych drzew trzeba rozłożyć na dwa lata. W pierwszym roku, na wiosnę, wykopujemy wokół drzewa rowek na około 0,5 m głębokości i 20 cm szerokości. Odległość rowka od pnia uzależniamy od wielkości drzewa. Im starsze drzewo, tym w większej odległości od pnia kopiemy rowek. Orientacyjnie można przyjąć odległość 30-50 centymetrów od pnia.

Jeżeli podczas kopania pojawią się korzenie, przecinamy je sekatorem lub piłą. Wykopany rowek wypełniamy całkowicie ziemią liściową lub torfem z piaskiem. Tak przygotowane podłoże stwarza bardzo dobre warunki do rozwoju korzeni. W ciągu roku w rowku rozwinie się cała masa drobnych korzeni. Bezpośrednio przed przesadzaniem drzewa trzeba mocno przyciąć koronę. Ułatwi to z jednej strony transport drzewa, a z drugiej zapewni lepsze przyjęcie po posadzeniu.

Po wykopaniu drzewa wiosną kolejnego roku staramy się uchronić przede wszystkim młode korzenie. Aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym kory, warto owinąć cały pień mocnym materiałem. Po przetransportowaniu drzewa na nowe miejsce sadzimy je na taką samą głębokość, na jakiej rosło poprzednio. Jedną z najważniejszych czynności w kolejnych tygodniach jest podlewanie ze względu na słabo jeszcze rozwinięty system korzeniowy. Często konieczne staje się także umocowanie drzewa do podpory, aby nie wywróciło się.