Najkorzystniejszymi porami sadzenia drzew i krzewów są jesień i wiosna. Jesienią sadzimy od końca września do końca listopada, wiosną – od marca do kwietnia. Dotyczy to jednak głównie sadzonek nagokorzeniowych, bo sadzonki pojemnikowane można sadzić przez cały okres od wiosny do jesieni (tak długo, jak za oknem utrzymuje się plusowa temperatura). Od tego, czy sadzonka przyjmie się (i jak szybko), zależy w dużym stopniu od jakości podłoża.

Ziemię należy spulchnić na możliwie dużą głębokość. Ciężkie gleby gliniaste polepszamy piaskiem i kompostem. Dołek do sadzenia powinien być mniej więcej dwa razy szerszy niż bryła korzeniowa sadzonej rośliny. 

Bryłę warto zawsze nieco rozluźnić widłami, aby ułatwić ukorzenianie. U sadzonek nagokorzeniowych usuwamy wszystkie zbyt długie, chore i uszkodzone korzenie. Skracamy też o jedną trzecią pędy nadziemne, dzięki temu będą się lepiej rozkrzewiać. 

Sadzonki sadzimy na taką samą głębokość, na jakiej rosły do niedawna w szkółce, można to rozpoznać po charakterystycznym wybarwieniu. Nowo posadzone drzewka podwiązujemy do tyczki. Warto wiedzieć, że tyczkę należy wbić obok pnia po stronie zawietrznej.

Jeśli tyczkę umieścimy w innym miejscu, będzie ona praktycznie bezużyteczna.Zaraz po posadzeniu rośliny obficie podlewamy. Sadzonki iglaste i liściaste zimozielone warto przez jakiś czas ocieniać. Ograniczy to parowanie wody z liści w okresie, gdy drzewa lub krzewy muszą skierować siły na ukorzenianie.

O młodych nasadzeniach musimy pamiętać przez 3 najbliższe lata i systematycznie je podlewać oraz nawozić. W tym okresie sadzonki odbudowują i rozbudowują swój system korzeniowy i nie mogą być narażone na suszę.

Sadzenie roślin drzewiastych krok po kroku

1. Wyjmujemy roślinę z pojemnika i po ustawieniu na ziemi określamy średnicę dołka do sadzenia (dołek powinien być dwa razy szerszy niż bryła).

2. Gleby gliniaste polepszamy piaskiem. Wiosną podłoże powinno się zasilić, na nawóz można wykorzystać mączkę rogową.

3. Sadzimy na taką głębokość, na jakiej sadzonki rosły w szkółce. Zwróćmy uwagę, czy są posadzone pionowo.

4. Po sadzeniu ziemię wokół roślin ubijamy, aby poprawić kontakt korzeni z podłożem.

5. Po sadzeniu rośliny podlewamy. Najlepiej albo uformować z ziemi wał, albo założyć specjalną lejkową opaskę.