Jest preparat na rdzę gruszy!

To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, którzy w ostatnich latach z niepokojem obserwowali zwiększające się nasilenie rdzy gruszy.

Pierwszym widocznym i charakterystycznym objawem tej choroby są pojawiające się w czerwcu duże, jaskrawe, żółto-pomarańczowe plamy na liściach gruszy. Następnie na dolnej stronie blaszki liściowej, w miejscu plam, powstają szare, wypukłe skupienia zarodników grzyba, widoczne gołym okiem. Porażone liście opadają. Gdy tylko zaobserwujemy pierwsze objawy na liściach, należy natychmiast zastosować preparat Zato 50 WG. Charakteryzuje się on wysoką skutecznością w zwalczaniu rdzy, a także innych chorób roślin sadowniczych, w tym borówki wysokiej. Jego mechanizm działania jest wieloaspektowy.

 

W czasie czytania tego artykułu niektóre środki ochrony mogą być wycofane ze sprzedaży lub zastąpione nowymi. W takim wypadku zalecamy kontakt z producentem i uzyskanie od niego informacji o zamienniku danego preparatu.

 

Działa zarówno na górnej, jak i na dolnej stronie blaszki liściowej. Dodatkowo substancja czynna preparatu rozprzestrzenia się poprzez dyfuzję w fazie gazowej na powierzchni liści, wiązaniu się z powierzchniową warstwą wosków oraz częściowym działaniu wgłębnym połączonym z przemieszczaniem się w przestworach międzykomórkowych. Dzięki temu preparat ma zdolność wnikania do trudno dostępnych miejsc na roślinie, przez co wzrasta skuteczność jego działania. Kolejną pozytywną cechą preparatu Zato 50 WG jest jego wysoka odporność na zmywanie przez deszcz – nie jest zmywany nawet przez 40-mm opad deszczu.

 

Mączniak prawdziwy na truskawce

Coraz większym problemem dla hobbystów uprawiających truskawki jest mączniak prawdziwy Spharotheca macularis. Objawy tego mączniaka występują praktycznie na wszystkich organach truskawek. Początkowo pojawiają się na liściach w postaci białego mączystego nalotu. Następnie grzybnia rozrasta się na pędy, pąki kwiatowe oraz kwiaty. Porażone organy przedwcześnie zamierają. W razie wystąpienia pierwszych objawów należy wykonać zabieg preparatem Domark 100 EC.

 

 

Groźna torbiel śliw

Pod tą nazwą kryje się choroba, która coraz częściej poraża odmiany uprawne śliw oraz te dziko rosnące, np. mirabelki. Chorobę powoduje grzyb Taphrina pruni. Objawy chorobowe występują tylko na owocach, najczęściej tuż po kwitnieniu. Porażone owoce są nadmiernie wyrośnięte, silnie wydłużone i spłaszczone. Skórka, którą są pokryte, jest jaśniejsza niż u owoców zdrowych. Na jej powierzchni pojawia się delikatny matowy nalot. Wewnątrz śliwek nie ma pestek, a ich miąższ jest skórzasty i pozbawiony smaku.

Większość zainfekowanych owoców gnije i opada. Tylko nieliczne wysychają i pozostają na drzewie do wiosny. Grzyb zimuje w postaci zarodników w szczelinach kory, na łuskach pąków oraz w zaschniętych owocach. Zwalczanie chemiczne polega na opryskiwaniu drzew w okresie bezlistnym, na krótko przed pękaniem pąków liściowych preparatem Syllit 65 WP. Wskazane jest również zbieranie i usuwanie pozostających na drzewie torbieli.

 

Plamistość liści roślin ozdobnych

Grzyby z rodzaju Alternaria są sprawcami plamistości liści roślin ozdobnych. Na liściach pojawiają się ciemne plamy, a na ich powierzchni widnieją koncentrycznie ułożone strefowania przypominające słoje drewna. Porażone liście przedwcześnie zamierają i opadają. Grzyb zimuje na porażonych resztkach roślinnych, dlatego zabieg musi być wykonany zaraz po zaobserwowaniu pierwszych objawów na liściach. W tym celu można zastosować preparaty: Rovral Aqua Flo 500 SC lub Signum 33 WG.

 

Żółte tablice lepowe

Już od pewnego czasu żółte tablice lepowe bez kłopotu kupimy w sklepach, dzięki czemu coraz częściej pojawiają się w naszych mieszkaniach i na balkonach. Ich żółta barwa wabi większość szkodników występujących na roślinach ozdobnych, natomiast klej powoduje, że owad nie jest zdolny do uwolnienia się z pułapki. Tego typu pułapki mogą być stosowane w mieszkaniach oraz na balkonach i w pewnym stopniu ograniczają populację szkodników bez stosowania środków ochrony roślin.

 

Zwójki na drzewach

Zwójki są to gąsienice motyli z rodziny zwójkowatych. Występują pospolicie w sadach oraz ogrodach przydomowych, wyrządzając w niektóre lata duże szkody. Począwszy od maja aż do sierpnia gąsienice tych motyli żerują zwykle w splecionych przędzą liściach. Wygryzają dziury w zwiniętych liściach, a nieraz także i w pąkach kwiatowych i owocach. Zimują jaja na pędach lub gąsienice w oprzędach.

Gąsienice są barwy od żółtawej do brązowej, a ich ciało ma długość około 8-15 mm. Głowa jest ciemniejsza od pozostałej części ciała. Po kwitnieniu drzew larwy przepoczwarczają się w oprzędach lub na korze. Owady dorosłe to motyle o barwie skrzydeł w różnych odcieniach szarości. Zwalczanie zwójek oraz innych gąsienic występujących na jabłoni i gruszy polega na wykonaniu zabiegu chemicznego w momencie zauważenia pierwszych gąsienic preparatem Karate Zeon 050 CS lub Spintor 240 SC. Jeżeli gąsienic jest niewiele, można je zbierać ręcznie.

Substancją aktywną preparatu Spintor 240 SC są tzw. spinozyny, które są produktami naturalnymi uzyskiwanymi w wyniku fermentacji bakterii Saccharopolyspora spinosa. Substancja aktywna uniemożliwia prawidłowe działanie systemu nerwowego szkodników, a objawy działania środka występują w ciągu pierwszych kilkunastu minut po zabiegu. Preparat jest selektywny, tzn. nie jest szkodliwy dla organizmów pożytecznych w sadzie.

 

Plamy na liściach wiśni

Drobna plamistość liści drzew pestkowych Blumeriella jaapi występuje przede wszystkim na wiśni i czereśni. Już na przełomie maja i czerwca na liściach pojawiają się drobne, czerwone, szybko brunatniejące plamy. Liczba plam szybko się zwiększa, zlewają się ze sobą, a porażona tkanka zasycha. Liście żółkną i przedwcześnie opadają, co zmniejsza ich odporność na niskie temperatury zimą oraz ma niebagatelny wpływ na przyszłoroczne owocowanie. Drzewa należy opryskać zaraz po kwitnieniu preparatem Topsin M 500 SC.

 

W czerwcu również:

- Wykonujemy zabiegi przeciwko groźnemu parchowi jabłoni. 

- Do określenia dynamiki lotu motyli owocówki jabłkóweczki i owocówki śliwkóweczki stosujemy pułapki feromonowe. W miarę potrzeby wykonujemy zabiegi chemiczne (Calypso 480 S.C.) 

- Usuwamy z krzaków porażone przez szarą pleśń owoce truskawki i wynosimy je poza obręb ogrodu. W czasie kwitnienia można krzaki opryskać, stosując odpowiednie preparaty chemiczne dostępne na rynku.