Najpopularniejszą i najczęściej stosowaną metodą ochrony roślin w ogrodach jest metoda chemiczna, polegająca na wykorzystaniu chemicznych środków ochrony roślin do zwalczania chorób, szkodników i chwastów, które zagrażają roślinom uprawnym i ozdobnym. Preparaty te są ogólnie dostępne w każdym sklepie ogrodniczym. Dzieli się je według przeznaczenia, tzn. w zależności od tego, na jakie organizmy szkodliwe działają.

Fungicydy zwalczają choroby pochodzenia grzybowego i bakteryjnego (bakteriocydy), herbicydy stosujemy do walki z chwastami zarówno jednoliściennymi, czyli trawami, jak i dwuliściennymi. Insektycydy to środki służące do zwalczania owadów niszczących rośliny w ogrodzie. Przed wykonaniem każdego zabiegu należy zwrócić uwagę na to, jak długi jest okres karencji, który określa liczbę dni, jaka powinna minąć od ostatniego zabiegu do momentu zbioru.

Okres prewencji z kolei mówi nam, jak długi jest czas, w którym ludzie i zwierzęta nie powinni stykać się ani przebywać w pobliżu miejsc, gdzie zastosowano środek ochrony roślin. Na opakowaniu każdego preparatu znajdują się również informacje o zakresie stosowania i zalecanych dawkach.

Wymienione są rośliny uprawne lub ozdobne, na które konkretny środek jest zarejestrowany, jakie organizmy szkodliwe zwalcza oraz zalecana ilość cieczy użytkowej (środek ochrony roślin + woda). Na etykiecie środków ochrony roślin dla działkowców i hobbystów oprócz zalecanego stężenia procentowego zamieszczane są proporcje, w jakich należy przygotować ciecz użytkową.

Przy dawkowaniu środka trzeba pamiętać, aby nigdy nie przekroczyć zalecanej dawki, gdyż może się to odbić niekorzystnie na naszym zdrowiu lub chronionej roślinie. Należy pamiętać, że zabiegów ochronnych nie wolno wykonywać podczas silnego, porywistego wiatru, w pełnym słońcu i podczas opadów atmosferycznych. Optymalna temperatura podczas zabiegu dla większości środków ochrony wynosi od 12 do 20 stopni Celsjusza.