Wyróżnia się dwa typy zielonych dachów: ekstensywne i intensywne. Podziału tego dokonuje się na podstawie grubości podłoża i sposobu użytkowania dachu. Dachy intensywne to w istocie namiastki prawdziwych ogrodów; warstwa podłoża w takich założeniach wynosi nawet pół metra. Utrzymanie takich ogrodów jest kosztowne i wymaga przystosowania dachu budynku do dużych obciążeń. 

Prostsze w wykonaniu i utrzymaniu są dachy ekstensywne. Są to powierzchnie zielone zakładane na warstwie podłoża gr. od 3 do 8 cm. Do obsadzania takich dachów nadają się gatunki pochodzące z trudnych siedlisk. Rośliny te powinny być odporne na mocne nasłonecznienie, silny wiatr, mróz i niewielką ilość opadów.

Najodpowiedniejsze są byliny nisko rosnące, szybko rozrastające się i płożące. Idealne będą rojniki, rozchodniki, macierzanki. Większość tego typu bylin potrafi wytrzymać długie okresy bez wody. Wymieńmy tu rozchodnika białego, naskalnego, kwiecistego, mieszańcowego, ościstego i kaukaskiego oraz goździka kartuzka, macierzankę Doerflera, macierzankę piaskową, rogownicę kutnerowatą, skalnicę gronkową.

Założenia ekstensywne są niekłopotliwe, wymagają bowiem jedynie sporadycznej pielęgnacji. Podstawową czynnością jest wycinanie przekwitłych kwiatów i, jeżeli utrzymuje się długotrwała susza, podlewanie, zwłaszcza nowo założonego dachu. 

Zakładanie łąki kwiatowej na dachu

1. Układamy folię przeciwkorzenną. Dla zapewnienia lepszej izolacji hydrologicznej można pod nią dodatkowo podłożyć matę oddzielającą.

2. W rogu/rogach folii wycinamy otwory odprowadzające wodę do rynien.

3. Układamy matę ochronną. Dzięki niej zminimalizujemy ryzyko uszkodzenia maty przeciwkorzennej w trakcie prac związanych z obsadzaniem dachu.

4. Układamy matę drenującą.

5. Następnie rozwijamy matę filtracyjną. Jak sugeruje nazwa, ma ona zapobiegać przedostawaniu się cząstek substratu do warstwy drenującej i zatykaniu jej kanałów.

6. Wokół otworu odprowadzającego wodę do rynien i przy brzegach dachu rozsypujemy żwirek. W tym miejscu nie będą rosły żadne rośliny.

7. Usypujemy podłoże. W tym celu wykorzystujemy specjalny substrat ekstensywny na zielone dachy. Jest on lekki i przepuszczalny.

8. Wysiewamy nasiona. Substrat ostrożnie zagrabiamy.

9. Podłoże utrzymujemy w stałej wilgotności aż do czasu wzejścia i solidnego ukorzenienia się roślin.