Brunatną zgniliznę drzew ziarnkowych powoduje grzyb Monilinia fructigena, który najczęściej atakuje jabłonie i grusze, natomiast drzewa pestkowe, czyli śliwy, brzoskwinie, wiśnie i czereśnie chorują za sprawą grzyba Monilinia laxa. Brunatna zgnilizna występuje też na leszczynie i jest wywoływana przez Monilinia coryli.

    

Objawy i przyczyny rozwoju choroby

Pierwszym objawem są brunatne plamy gnilne powstające na powierzchni owoców. Po pewnym czasie w miejscu przebarwień pojawiają się kremowe "poduszeczki" wielkości główki od szpilki, ułożone zazwyczaj koncentrycznie. Na nich tworzą się zarodniki zakażające inne owoce, które gnijąc, opadają lub zaschnięte pozostają na drzewie jako tzw. mumie. Wiosną na mumiach na nowo powstają kremowe "poduszeczki", a z nich uwalniają się zarodniki i cykl się powtarza.

W przypadku drzew pestkowych jako skutek zakażenia  brunatną zgnilizną dodatkowo pojawia się zgorzel kwiatów i gałęzi. Porażone kwiaty gwałtownie zamierają i brunatnieją. Choroba w sprzyjających warunkach wilgotnościowych w czasie kilku dni może doprowadzić do zamarcia wszystkich kwiatów i młodych gałązek. Z kwiatów zakażenie przenosi się na pędy, zajmując czasem starsze gałęzie, na których pozostają zaschnięte liście. Grzyb zimuje w mumiach oraz kremowych "poduszeczkach" na porażonych gałęziach.

Chorobie sprzyja wysoka wilgotność oraz temperatura ok. 20-25°C. Owoce są zakażane w miejscach pęknięcia skórki, powstałego w wyniku uszkodzenia przez owady, grad lub inne czyniki mechaniczne.

Zapobieganie

Walka z brunatną zgnilizną polega na zbieraniu i niszczeniu mumii pozostających na porażonych drzewach w okresie zimowym. Trzeba również oczyszczać glebę ze opadłych zgniłych owoców. Nie należy wyrzucać ich na kompost, gdyż uwalniające się zarodniki zostaną przeniesione z wiatrem na zdrowe rośliny. Porażone pędy powinno się wycinać, a miejsca cięcia warto posmarować maścią ogrodniczą.

W przypadku jabłoni i grusz zabiegi chemiczne zaleca się wykonywać po czerwcowym opadaniu zawiązków owoców, stosując np. Pomarsol Forte 80 WG, Sadoplon 75 WP lub Kaptan 50 WP. Natomiast do oprysku drzew pestkowych najlepszym terminem zwalczania brunatnej zgnilizny jest okres przed i po kwitnieniu. Można stosować: Baycor 25 WP, Miedzian 50 WP, Punch Bis 400 EC lub Topsin M 500 SC. W razie potrzeby zabiegi na śliwach wykonuje się także po kwitnieniu oraz na przełomie lipca i sierpnia. Jeśli chodzi o leszczynę, to opryski przeprowadza się, począwszy od drugiej połowy maja, preparatami: Dithane M-45 80 WP, Pomarsol Forte 80 WG lub Sadoplon 75 WP.