Mniej słońca

W naturalnych warunkach palmy rosną w cieniu znacznie większych drzew, dlatego należy chronić je przed zbyt silnym nasłonecznieniem.

Dalej od okna

Warto pamiętać, aby liście palmy nie stykały się z powierzchnią szyby. Zimne szkło może uszkodzić tkanki rośliny.

Wilgotność powietrza

Liście palmy zachowają zdrowy wygląd, jeśli wilgotność powietrza w pomieszczeniu wynosi co najmniej 50-60%. Z tej przyczyny warto pamiętać o zraszaniu rośliny – w razie konieczności nawet codziennie.

Suchość podłoża

Chociaż palmy nie rozwijają się zimą zbyt intensywnie, w mocno ogrzewanym pomieszczeniu podłoże w doniczce szybko wysycha. Pamiętajmy o regularnym podlewaniu rośliny.