Łodygi liściowe fiołków afrykańskich przycinamy na długość 2-3 cm i sadzimy w podłożu. Blaszka liściowa nie powinna dotykać ziemi w doniczce.

Z sadzonek liściowych można również rozmnażać gatunki gruboszowate (głównie grubosza drzewiastego). Po odłamaniu wybranych liści powinny one kilka godzin schnąć, a potem sadzimy je najlepiej do ziemi przeznaczonej dla kaktusów.

Begonia królewska tworzy młode roślinki w miejscach nacięć na nerwach w dolnej, szerszej części liścia. Po zrobieniu nacięć liście układamy na podłożu i przytwierdzamy, aby się nie przesuwały.

Jeśli chcemy rozmnożyć skrętnika, jego liść dzielimy w poprzek na kilka odcinków. Nerw główny należy wyciąć. Następnie umieszczamy sadzonki w ziemi w taki sposób, aby miejsce cięcia było na kilka milimetrów zagłębione w podłożu. Jest to ważne, ponieważ młode korzenie wyrastają na przecięciu tkanek.

Optymalną temperaturę i wilgotność do hodowli młodych roślin można uzyskać np. w miniszklarni, gdzie umieszczamy ukorzeniające się sadzonki.