P: Bardzo proszę o informację, co oznacza biały nalot na ziemi w doniczkach. Nalot jest bardzo twardy i powstaje w donicach kamionkowych i plastikowych. Czy to oznacza, że ziemia jest za mało kwaśna?

O: Biały nalot na ziemi w doniczkach to najczęściej wykwit solny, będący efektem parowania wody z podłoża. Pojawia się wtedy, gdy podlewamy rośliny twardą wodą zawierającą dużo związków mineralnych lub gdy podłoże jest przenawożone.

 

 

W zależności od rodzaju związków, które się wytrącają, wykwity mają różną formę, barwę i konsystencję. Białe zabarwienie nalotu przyjmują sole wapnia. Wykwity solne występują zawsze po dłuższym okresie uprawy.

Wchodzące w ich skład związki najczęściej nie są przyswajane przez rośliny i w zasadzie im nie szkodzą. Jeżeli jednak kwiatów długo nie przesadzamy, to po pewnym czasie stężenie soli w podłożu może wzrosnąć powyżej dopuszczalnego poziomu i powodować zasychanie korzeni.

Możemy ograniczyć lub opóźnić pojawienie się wykwitów, podlewając rośliny miękką lub przegotowaną wodą i wymieniając zewnętrzną warstwę podłoża. Przy nawożeniu starajmy się stosować dawki zalecane na opakowaniu i odpowiednie dla poszczególnych gatunków roślin.