Kopiąc wykop, staramy się go uformować podobnie do formy oczka. Grunt na dnie wykopu powinien być dobrze wyrównany i zagęszczony. Sypiemy na niego podsypkę z piasku i poziomujemy. Umieszczamy formę w wykopie i staramy się wypoziomować brzegi stawu. Plastkowe stawy mają gotowe półki i kieszenie do uprawy roślin. Umieszczamy tam rośliny w doniczkach lub ażurowych koszach. Na dnie stawu możemy uprawiać rośliny bezpośrednio w podłożu. Brzegi takich zbiorników układa się z kamieni lub żwiru różnej wielkości. Ważne jest prawidłowe obsadzenie brzegów roślinnością, która z czasem rozrośnie się i będzie maskowała brzeg.

DZIELIMY ROŚLINY. Rośliny uprawiane od kilku sezonów w koszach lub podłożu należy starannie oczyŚcić i podzielić, zwłaszcza gatunki silnie rosnące, takie jak tatarak, turzyce, trzcina, sitowie.
CZYŚCIMY OCZKO I TEREN PRZY OCZKU. Teren przy oczku należy oczyścić z martwych i zaschniętych resztek roślinnych. Co kilka lat przeprowadzamy gruntowne czyszczenie oczka z mułu i innych zanieczyszczeń organicznych.
ZASILAMY ROŚLINY POZA OCZKIEM WODNYM. Nawozimy tylko te roŚliny, które rosną poza oczkiem. RoŚlin w oczku, zarówno w strefie bagiennej, jak i wodnej, nie nawozi się, ponieważ nawóz przyczyniłby się do nadmiernego wzrostu glonów i innych mikroorganizmów zanieczyszczających wodę.
UZUPEŁNIAMY STAN WODY. Systematycznie dolewamy wodę, której ubywa wskutek parowania.
ZWALCZAMY CHWASTY WOKÓŁ OCZKA. Regularnie odchwaszczamy roŚliny posadzone wokół stawu czy oczka wodnego, stosując tradycyjne metody walki z chwastami, jak motyczenie, pielenie i ściółkowanie.

OGRÓD OZDOBNY
ZIMNA ZOŚKA. Po tzw. zimnych ogrodnikach (lub inaczej zimnej Zośce), tj. 15 maja, kiedy to występują ostatnie wiosenne przymrozki, sadzimy do gruntu produkowane z rozsady rośliny wrażliwe na mrozy – jednoroczne, takie jak żeniszki, petunie, nemezje oraz wieloletnie, niezimujące w gruncie, np. pelargonie i fuksje. W tym samym czasie wysiewamy do gruntu nasiona roślin ciepłolubnych o krótkim okresie rozwoju wegetatywnego – nasturcji, portulaki i gomfreny. W II poł. maja sadzimy także pędzone od lutego begonie bulwiaste i pacioreczniki.
DZIELIMY CIEMIERNIKI. W maju, tuż po kwitnieniu, ciemierniki zapadają w krótki spoczynek. Okres ten można wykorzystać na podział roślin, zanim zaczną tworzyć nowe korzenie. Duże egzemplarze, np. ciemiernika białego, wschodniego, czerwonawego czy
cuchnącego wykopuje się i rozdziela na mniejsze częŚci. Uzyskane w ten sposób młode roŚliny od razu sadzi się na miejsce stałe.
REGULARNIE PODLEWAMY ROŚLINY. Maj to okres intensywnego wzrostu roślin, zwłaszcza pędów i liści, w czasie którego rośliny mają zwiększone zapotrzebowanie na wodę. Niedobory wody najlepiej uzupełniać rano, ewentualnie wieczorem. Przy podlewaniu należy starać się nie moczyć liści.

BALKONY I TARASY
ZMIANA OBSADY NA BALKONACH I TARASACH. W maju na balkonach wymieniamy kwiaty wiosenne na letnie. Przed ich posadzeniem na dno pojemnika należy nasypać warstwę drenażu, który ułatwi odpływ nadmiaru wody i zapewni dostęp tlenu niezbędnego dla rozwoju korzeni. Do tego celu świetnie nadaje się keramzyt (bez trudu można go kupić w sklepach ogrodniczych) albo potłuczone, stare doniczki ceramiczne. Większości roślin balkonowych odpowiada podłoże organiczne z dodatkiem lekkiej gliny i o lekko kwaśnym odczynie. Warto wybierać ziemie z dodatkiem nawozów o spowolnionym działaniu, które zaspokajają na określony czas potrzeby pokarmowe roślin. Nie należy wykorzystywać podłoży, w których rośliny już rosły, ponieważ nie mają one już odpowiednich właściwości fizycznych i często są siedliskiem szkodliwych grzybów, które mogą powodować różne choroby.
DOKARMIANIE. Im rośliny obficiej i częściej podlewamy, tym częściej trzeba je nawozić, ponieważ część substancji pokarmowych ulega wypłukaniu. Bezpieczniejsze jest dla roślin częstsze dokarmianie roztworami nawozów o niskim stężeniu (0,15-0,2%) niż rzadsze, ale nawozami o wyższym stężeniu. Na początku i pod koniec wegetacji rośliny dokarmiamy mniej intensywnie.

DRZEWA I KRZEWY
PRZYCINANIE KRZEWÓW PO KWITNIENIU. Przycinamy przekwitające krzewy forsycji, migdałka trójklapowego, tawuły wczesnej, porzeczki krwistej.
ZASILANIE POGŁÓWNE. Nawozimy drzewa i krzewy w ogrodzie pogłównie nawozami mineralnymi.
ŚCIŁKOWANIE RABAT. Uzupełniamy ściółkę na rabatach pod drzewami i krzewami.
DOBRY CZAS NA SADZENIE MAGNOLII. Sadzimy drzewa i krzewy ciepłolubne, np. magnolie.

SAD
NAWOŻENIE W SADZIE. Początek wiosny to najlepszy termin nawożenia nowo posadzonych drzewek i krzewów. Możemy wykorzystać do tego celu obornik, a z nawozów mineralnych saletrę, mocznik lub nawozy wieloskładnikowe. Nawozy wysiewamy wokół pnia, w promieniu nieco większym od średnicy korony.
DZIURY WOKÓŁ DRZEW. Jeśli w trakcie ciepłej zimy i przedwiośnia zauważymy dużo dziur wokół drzew, prawdopodobnie korzenie roślin zostały uszkodzone przez gryzonie. Konieczne będzie regularne podlewanie i obfite nawożenie azotem.
TNIEMY WINOROŚL. W maju intensywnie rosną chwasty. Zadbajmy, aby nie konkurowały z uprawianymi roślinami o wodę i składniki pokarmowe. Młode drzewka źle rosną w nadmiernym zachwaszczeniu.

WARZYWNIK
WYSIEWAMY DYNIĘ. Najpóźniej do połowy maja powinniśmy wysiać dynie na zbiór jesienny. Przy korzystnych warunkach pogodowych nasiona wysiewamy wprost do gruntu. Gdy pogoda nie dopisuje, uprawę rozpoczynamy w kwietniu od wysiewu nasion do doniczek.
UWAGA NA MIĘTĘ. Mięta pieprzowa bardzo silnie się rozrasta przez rozłogi. Aby ją poskromić, najlepiej posadzić ją do gruntu w doniczce z wyciętym dnem.
SIEJEMY FASOLĘ. Fasolę karłową i tyczną wysiewamy, gdy temperatura podłoża nie spada nocą poniżej 10°C. Do uprawy w chłodniejszych rejonach kraju polecane są odmiany czarnoziarniste, np. ‘Negra’, wykazujące zdecydowanie większą zdolność kiełkowania niż odmiany białe.
CZAS NA BURACZKI. Na początku maja ruszamy z siewem czerwonych buraczków. Jeśli wysiejemy je zbyt wcześnie, część roślin wybije w tzw. pęd kwiatowy.
OGÓRKI NA WYŚCIÓŁCE. Ogórki dojrzewają lepiej, gdy są uprawiane na wyściółce ze słomy lub rozdrobnionych gałęzi. Bardzo dobre rezultaty daje uprawa na czarnej folii. Folia nie wygląda ładnie, ale nawet dwukrotnie zwiększa plonowanie. Jest to możliwe, bo folia znacznie zwiększa temperaturę podłoża.

OCHRONA
UWAGA, MSZYCE! Zwalczamy je środkami mszycobójczymi, np. Pirimor 500 WG, lub owadobójczymi, np. Mospilan 20 SP.
PUŁAPKI FERONOMOWE. Po kwitnieniu jabłoni stosujemy pułapki feromonowe do okreŚlenia pojawu owocówek. W zależnoŚci od przebiegu lotu owocówek, wykonujemy 1 lub 2 zabiegi, stosując np. Mospilan 20 SP lub Owadofos 540 EC.
OWOCNICE. Pod koniec kwitnienia jabłoni i Śliwy lustrujemy drzewa na obecnoŚć owocnicy jabłkowej i żółtorogiej.
ZARAZA OGNIOWA. W czasie kwitnienia i po kwitnieniu jabłoni i gruszy obserwujemy drzewa na obecnoŚć zarazy ogniowej (możliwy zabieg zapobiegawczy Miedzianem 50 WP).
NIMUŁKA RÓŻANA. W maju rozpoczyna się żerowanie nimułki różanej, która powoduje zwijanie się liści róż. Po zauważeniu pierwszych uszkodzonych liści możemy je zebrać i zniszczyć ręcznie lub wykonujemy zabieg chemiczny, np. Decis 2,5 EC, Talstar 100 EC, Karate Zeon 050 CS.
PARCH JABŁONI. Kontynuujemy zabiegi przeciwko parchowi jabłoni i gruszy (zalecana mieszanina preparatów Zato 50 WG i Antracol 70 WG).