Krzewy truskawek podatne są na wiele chorób, które powodują spadek plonowania, a nawet zamieranie całej plantacji. Z tego powodu materiał do nasadzeń powinien pochodzić tylko z pewnego źródła. Sadzonki z renomowanych szkółek produkowane są zgodnie z surowymi zasadami, a dodatkowo, zanim zostaną przeznaczone do sprzedaży, przechodzą szczegółową kwalifikację.

Dzięki temu mamy niemal stuprocentową pewność, że są wolne od chorób i od szkodników, a, co najważniejsze, nie wprowadzimy do ogrodu groźnych patogenów. Niestety, kwalifikowany materiał rozmnożeniowy jest dość drogi i zakup sadzonek na większą powierzchnię to czasami dość spory wydatek. Dlatego możliwym i często stosowanym rozwiązaniem jest zakup niewielkiej partii zdrowego materiału, a następnie samodzielne rozmnożenie większej liczby sadzonek.

 

1. rok prowadzenia matecznika

Wybierając miejsce na założenie matecznika, staramy się znaleźć takie stanowisko, gdzie wcześniej nie rosły truskawki. Wskazane jest również zachowanie odległości od istniejących nasadzeń, aby choroby, a zwłaszcza szkodniki, nie przenosiły się ze starej plantacji na nową.

Termin założenia matecznika uzależniony jest od dostępu sadzonek. Z tego powodu najczęstszym terminem sadzenia młodych roślin jest sierpień i wrzesień. Zakupione rośliny wysadzamy na zagony w standardowej rozstawie, w jakiej zakłada się typowe plantacje w ogrodach. Najczęściej odległość między rzędami waha się od 50 do 60 cm.

W rzędach sadzonki truskawki powinny być oddalone od siebie o około 20-30 cm. Podczas sadzenia dbamy o to, aby nie zawijać korzeni do góry, a miejsce, z którego wyrastają liście (tzw. serce), znajdowało się tuż nad powierzchnią gleby. Po posadzeniu konieczne jest obfite podlewanie plantacji, co będzie sprzyjało dobremu przyjmowaniu się roślin.

 

 

2. rok prowadzenia matecznika

W kolejnym roku jednym z najważniejszych zadań jest systematyczne odchwaszczanie zagonów. Prace wykonuje się ręcznie, wyrywając chwasty zarówno z rzędów, jak i międzyrzędzi. W matecznikach produkcyjnych wyrastające kwiatostany są usuwane. W ogrodzie możemy pozostawić kwiaty, aby mieć jednocześnie owoce i sadzonki, które wyrosną na końcach rozłogów.

W miarę pojawiania się wąsów rozkładamy je równomiernie wokół rośliny matecznej. Wyrastające sadzonki same łatwo się ukorzeniają, o ile utrzymamy wilgotne podłoże. Aby otrzymać mocne rośliny przeznaczone do założenia nowej plantacji, wybieramy kilka lub najwyżej kilkanaście pierwszych sadzonek, a resztę będziemy usuwali.

W drugiej połowie lata nowo wyrosłe sadzonki odcinamy od rozłogów, wykopujemy i sadzimy na miejsce stałe. Z jednej rośliny matecznej uzyskamy 10 nowych sadzonek truskawek.