Chryzantemy możemy łatwo rozmnożyć za pomocą wierzchołkowych sadzonek pędowych od wczesnej wiosny do końca maja. Sadzonki te pobieramy z rośliny matecznej, czyli zdrowej chryzantemy, którą przechowaliśmy przez zimę. Aby pobudzić roślinę mateczną do wzrostu, przenosimy ją do ciepłego, dobrze oświetlonego pomieszczenia, regularnie podlewamy, a także dokarmiamy. Sadzonki powinny mieć długość 3-5 cm.

Wycinamy je ostrym nożem, następnie usuwamy dolny liść i przycinamy ostrym, czystym nożem tuż pod węzłem, prostopadle do osi pędu. Tak sporządzoną sadzonkę umieszczamy w doniczce z podłożem do ukorzeniania, którym może być: torf, mieszanina torfu i piasku, mieszanina perlitu i torfu lub substrat torfowy o niewielkiej zawartości nawozów mineralnych.

Doniczki ustawiamy w jasnym miejscu, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym. Ukorzenianiu sprzyjają ciepłe powietrze i wilgotne podłoże (sadzonki nakrywamy foliową torebką lub słoikiem). Przed umieszczeniem sadzonki w podłożu możemy zastosować preparat stymulujący tworzenie korzeni. Sadzonki chryzantem ukorzeniają się po 2-3 tygodniach. Potem sadzimy je do doniczek.