Winorośl należy do krzewów tworzących dużą masę zieloną. Długie pędy już na początku lata okrywają się rozłożystymi liśćmi. Niestety, zbytnie zagęszczenie krzewu sprawia, że dojrzewające owoce często pozostają zacienione.

Przy niedostatku słońca grona owoców rosnących pod parasolem liści nie będą mogły uzyskać ani odpowiedniej wielkości, ani dobrego smaku. Dodatkowo nadmiar zielonych liści powoduje nie tylko zacienienie owoców, ale i zużywanie wody i składników pokarmowych, które powinny trafić do owoców.

Letnia pielęgnacja winorośli polega przede wszystkim na skracaniu i usuwaniu niepotrzebnych pędów.Zaletą tego zabiegu jest także zwiększenie przewiewności krzewu, przez co poprawia się jego zdrowotność. Grona owoców szybciej wysychają po deszczu i są w mniejszym stopniu porażane przez chorobotwórcze grzyby.

Doświetlanie krzewu wykonujemy w drugiej połowie czerwca i w lipcu, gdy wyraźnie widać już młode zawiązki przyszłych gron. Na każdej latorośli powinny pozostać najwyżej 2-3 grona. Za ostatnim gronem pęd należy przyciąć. Nie powinniśmy przy tym ciąć zbyt blisko grona. Zawsze musimy pozostawić jeszcze kilka liści, które będą odżywiały dojrzewające grona. Z kątów liści wyrastają także często pędy, tzw. pasierby, które z kolei powinniśmy uszczykiwać za pierwszym liściem.