P: Jestem początkującym ogrodnikiem. Chciałbym założyć sobie inspekty, ale nie wiem, jak się do tego zabrać.

O: Skrzynie inspektowe mogą być jednospadowe (pojedyncze) lub dwuspadowe, tzw. belgijki. W skrzyni jednospadowej ściana przednia ma zwykle wysokość 25-40 cm, a ściana tylna 35-50 cm. Długość ścian bocznych wynosi przeważnie 1,5 m. W skrzyniach dwuspadowych wysokość dłuższych ścian jest jednakowa i waha się od 30 do 50 cm. Szczytowe ściany są dwustronnie skośne, a ich wysokość w połowie długości, mierzącej zwykle 3 m, wynosi 40-60 cm.

Skrzynie jednospadowe ustawia się w kierunku wschód-zachód. Przy skrzyniach dwuspadowych zachowuje się kierunek północ-południe. Inspekty należy na 7-10 dni przed założeniem zdezynfekować, co w znacznej mierze uchroni rośliny przed porażeniem przez choroby i szkodniki.

Teren, na którym ustawia się inspekty, powinien być równy, gleba zaś przepuszczalna, dobrze odchwaszczona. Skrzynie inspektowe można wykanać samemu lub kupić gotowe.

W inspektach ciepłych wykorzystuje się ciepło uzyskiwane w sposób sztuczny za pomocą urządzeń technicznych lub powstające przy rozkładzie materii organicznej. To drugie źródło jest zalecane przy produkcji sadzonek drzew leśnych. Jako materiał grzejny należy używać przede wszystkim ściółki z drzew liściastych z wyjątkiem dębu. Do momentu wyłożenia pod podłożem ściółka powinna być przechowywana w stanie suchym, a zwilżona po wyłożeniu do inspektu.

Po zagrzaniu jej temperatura dochodzi do około 37°C. Dla przedłużenia efektu grzania można dodać obornika końskiego lub bydlęcego. Obornika nie należy stosować, gdy w inspekcie produkuje się sadzonki iglaste. Warunkiem dobrego zagrzania się materiału organicznego jest dostateczny dostęp tlenu i odpowiednia wilgotność, wynosząca około 65-70%.

Ogrodowym majesterkowiczom polecamy również wertykalny ogród z palet!

 

Skrzynie przeznaczone na inspekt ciepły wypełnia się na przedwiośniu aż do górnej krawędzi, luźno ułożonym i niezamarzniętym materiałem grzejnym. Boki skrzyni okłada się materiałem ochraniającym przed utratą ciepła (np. ściółką, trocinami, sieczką) oraz przykrywa oknami i matami. Po upływie kilku dni inspekt zagrzewa się. Można to stwierdzić, mierząc jego temperaturę lub obserwując intensywność skraplania się pary wodnej na oknach inspektowych.

Po zagrzaniu okna się zdejmuje, a materiał grzejny dokładnie uklepuje widłami. Na tak przygotowany podkład sypie się warstwę 25 cm podłoża dla uprawy siewek iglastych lub 35 cm dla liściastych. Inspekt nakrywa się ponownie oknami i matami na 1-2 dni, aby podłoże również się ogrzało. Przy późniejszym zakładaniu inspektu można siać od razu po wyrównaniu i uciśnięciu podłoża.

Inspekty zimne wypełnia się samym podłożem. Po wysiewie zaprawionych nasion i ich przykryciu cienką warstwą piasku należy dbać o utrzymanie właściwych warunków cieplnych i wilgotnościowych w inspekcie przez zraszanie podłoża oraz uchylanie lub zdejmowanie okien bądź osłanianie ich cieniówkami. Inspekty można wykorzystać nie tylko do produkcji siewek, ale także do ukorzeniania zrzezów i przyspieszania procesów rozwoju umieszczonych w doniczkach podkładek do szczepienia.