Świerk z nasion

P: Jak rozmnożyć świerka? Który sposób rozmnażania jest najbardziej odpowiedni.

O: Botaniczne gatunki świerka można rozmnożyć z nasion, zbierając szyszki w różnych terminach: świerka pospolitego od listopada do lutego, białego od sierpnia do września, świerka serbskiego do grudnia do lutego, świerka kłującego od sierpnia do września. W ciepłym pomieszczeniu szyszki po jakimś czasie się otwierają i można pozyskać z nich nasiona, które dalej przechowujemy na sucho.

W marcu nasiona poddaje się miesięcznej stratyfikacji w temperaturze 4˚C (z wyjątkiem świerka pospolitego i serbskiego), po czym w kwietniu - maju wysiewa się je na głębokość 1 - 2 cm. Z sadzonek rozmnaża się odmiany świerków karłowych, pozyskując sadzonki w czerwcu - lipcu po wykształceniu się pąków szczytowych, gdy igły są jeszcze jasnozielone.

Igieł z podstawy sadzonek nie usuwamy i nie stosujemy żadnych ukorzeniaczy ani fungicydów. Sadzonki wysadza się do inspektu, skrzynek lub na grządki.

   


Rozmnażanie begonii bulwiastej

P: Poproszę o kilka porad jak rozmnażać begonię bulwiastą. 

O: Begonię bulwiastą rozmnaża się z nasion przez podział bulw lub sadzonkowanie. Z nasion rozmnaża się tylko te odmiany, które powtarzają cechy odmianowe. Nasiona są bardzo drobne – w 1g znajduje 40 000 nasion. Dla wyprodukowania 1000 roślin należy wysiać około 0,15 g nasion. Wysiew można zacząć już w grudniu, a skończyć w lutym.

Dla amatora jest to trudne, gdyż begonia do skiełkowania powinna mieć bardzo stabilne warunki temperaturowe (20˚C) zarówno powietrza, jak i podłoża i wody do podlewania.

Podczas wzrostu siewki pikuje się trzykrotnie. Pod koniec maja sadzonki wysadza się na miejsce stałe. Podział bulw przeprowadza się, gdy są one duże i silne. Po wykopaniu z gruntu we wrześniu czyści się je, przesusza i umieszcza w pomieszczeniu o temperaturze 7-10˚C i obsypuje drobnym torfem. W marcu sadzi się bulwy do skrzynek z mieszaniną piasku i torfu i umieszcza w ciepłym pomieszczeniu. Gdy pąki nabrzmieją, bulwy wyjmuje się i dzieli.

Każda z części powinna mieć co najmniej jeden dobrze wykształcony pąk. Miejsce cięcia trzeba przesypać miałem węglowym i pozostawić 24 godziny na powietrzu. Potem bulwy sadzi się do skrzynek, które pozostawia się w ciepłym pomieszczeniu, aż się ukorzenią.

Sadzonkowanie przeprowadza się od połowy grudnia, kiedy to bulwy sadzi się do skrzynek i umieszcza w temperaturze 20˚C. Gdy pojawią się pędy, oddziela się je od bulwy, odłamując u nasady przy bulwie, która pozostaje nie naruszona. Tak przygotowane sadzonki umieszcza się w piasku z torfem. W temperaturze 20˚C ukorzenią się w 3-4 tygodnie. Przy pomocy ukorzeniaczy można ten okres skrócić do 2 tygodni.