Odpowiednie pory oprysków czereśni

P: Kiedy i jakim środkiem należy opryskiwać czereśnie? 

O: Późniejsze odmiany czereśni opryskuje się od drugiego tygodnia dojrzewania owoców. W połowie maja powinno się rozwiesić na drzewach żółte tabliczki lepowe, które pokażą, kiedy nastąpił wylot pierwszych much nasionnicy trześniówki. Po 7-8 dniach od wylotu much przy temp. powyżej 15ºC można przystąpić do oprysku. Do wykonania takiego oprysku konieczny jest drobnokroplisty opryskiwacz zasilany silnikiem, który zapewni dokładne pokrycie drzewa preparatem.

Gdy temperatura w tym okresie jest niższa i padają deszcze, trzeba wstrzymać się kilka dni z zabiegiem, gdyż środki w niższych temperaturach nie zadziałają. Po 20 czerwca zabieg powinno się powtórzyć. Zawieszone wcześniej tabliczki pokażą, kiedy dokładnie przystąpić do oprysku. Opryski, aby były skuteczne, powinny być przeprowadzane w całej okolicy, nie tylko w jednym ogródku. Poza tym nie można pozostawiać zaatakowanych owoców na drzewie lub pod nim.

W takich owocach larwy kończą swój rozwój, wychodzą z nich, zagrzebują się w ziemi i pozostają w niej do następnego roku. Dlatego w drugiej połowie lipca glebę wokół czereśni i wiśni należy delikatnie skopać w celu częściowego zniszczenia poczwarek.

 

 


Robaczywe owoce sercówki 

P: Mam 30-letnią czereśnię, tzw. sercówkę, której owoce dojrzewają pod koniec lipca. Od 4 lat mam problem z robaczywymi owocami, mimo że pryskam drzewo 4-krotnie: 2 razy w marcu i 2 razy w kwietniu (Decisem i Carate). Niestety, owoc jest robaczywy.

O: Sprawcą „robaczywienia” czereśni jest nasionnica trześniówka. Jest to niewielka mucha – około 3,5 mm długości – mająca skrzydła z wyraźnie widocznymi, brunatnymi paskami. Od lipca poprzedniego roku do końca maja następnego roku pozostaje w glebie w postaci kilkumilimetrowej żółtobrązowej baryłkowatej bobówki. Wylatuje najczęściej na przełomie maja i czerwca, zwykle jest to w okresie zakwitania grochodrzewu, zwanego u nas akacją.

Mucha lata około 1,5 miesiąca, a więc do jej zwalczania nie wystarcza jeden oprysk, który przeprowadza się w 7-8 dni po odłowie pierwszych much na żółte pułapki lepowe. Pułapki takie można kupić w sklepach z artykułami ochrony roślin. Rozwiesza się je w połowie maja. W przypadku wystąpienia chłodów i opadów deszczu po wylocie much zabieg należy opóźnić o liczbę dni, w których temperatura wynosi poniżej 14ºC, ponieważ preparaty do oprysków stosuje się w temperaturze powyżej 15ºC. Drugi zabieg należy powtórzyć w trzeciej dekadzie czerwca. Do wykonania tych oprysków potrzebny jest odpowiedni, drobnokroplisty opryskiwacz, który obejmie swoim zasięgiem całe drzewo.

Profilaktycznie na drzewie nie powinna zostać ani jedna robaczywa czereśnia. Należy je jak najszybciej zebrać, aby nie dopuścić do zejścia larw do gleby. W drugiej połowie lipca glebę wokół czereśni należy dokładnie przekopać, aby mechanicznie zniszczyć przynajmniej część poczwarek. W okresie wylatywania much z gleby teren pod drzewami można pokryć gęstą siatką, która uniemożliwi im wydostanie się na powierzchnię. Wymienione wyżej zabiegi powinni wykonać wszyscy sąsiedzi, w przeciwnym wypadku nie będą skuteczne.

Zrywając czereśnie, chwyta się palcami za szypułkę owocu, lekko ją skręca i przygina ku górze. Sercówki należą do grupy miękkich czereśni i łatwo odpadają od szypułek.