Nie wszędzie w ogrodzie panują dobre warunki do uprawy roślin ozdobnych. Na jednych stanowiskach jest ciągle mokro, na innych wietrznie, gdzie indziej sucho. W niektórych przypadkach warunki rozwoju roślin można poprawić, czasem jednak, mimo dobrej woli i chęci, jesteśmy bezsilni. Doświadczenie pokazuje, że trudno zapanować zwłaszcza nad miejscami zacienionymi i suchymi.  

Takie stanowiska spotyka się m.in. pod szeroko wysuniętymi okapami dachu po północnej lub wschodniej stronie budynku, a także pod koronami drzew o płytkim systemie korzeniowym lub pod bardzo gęstą, nieprzepuszczającą deszczu koroną. Płytko korzenią się m.in. brzoza, magnolia, klon palmowy; gęstą koronę budują m.in. orzech włoski, lipa i wiąz.

Na szczęście są rośliny, którym takie warunki nie przeszkadzają. Najlepiej wybrać okrywowe rośliny drzewiaste, np. bluszcz, runiankę czy barwinka. Podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria ‘Variegata’ rozrasta się równie ochoczo co jego dzika i nielubiana krewniaczka. Różnica polega na tym, że przy odpowiednim podejściu odmiana ogrodowa daje się łatwo kontrolować, wystarczy ściąć kwiaty przed zawiązaniem nasion.

Bywają sytuacje, że samosiew jest wręcz pożądany, np. tam, gdzie ze względu na bardzo gęste ukorzenienie drzew nie ma fizycznej możliwości wykopania dołków pod nowe nasadzenia. W cieniu łatwo rozsiewają się bodziszek kolankowaty Geranium nodosum oraz Tellima grandiflora, w świetlistym cieniu – orlik, naparstnica, kokorycz żółta i mekonops kambryjski. Kilka lat wystarczy, by rośliny te utworzyły, praktycznie bez żadnego wsparcia, bujną zieloną okrywę. Jak poradzić sobie
z aranżacjami na trudne stanowiska?

Warunkiem wykonania udanego nasadzenia jest znalezienie nieprzerośniętego korzeniami miejsca. Wówczas można zrealizować każdy plan. Kierujemy się takimi samymi zasadami jak przy aranżowaniu rabaty na terenie otwartym. Niezawodnie sprawdza się łączenie różnych form wzrostu, kształtów liści, kolorów kwiatów. Do bylin o ozdobnych liściach, które radzą sobie z suchymi warunkami, należą jasnota, epimedium oraz kopytnik. Sprawdzają się też niektóre funkie, zwłaszcza odmiany o niebieskozielonych lub skórzastych liściach.

Najlepsze rośliny okrywowe

Opinię niezawodnych roślin okrywowych o ładnych kwiatach mają pragnia, bodziszek korzeniasty i litodora. Większe nasadzenia stworzymy z udziałem parzydła leśnego, konwalijki dwulistnej czy kokoryczki wonnej.

W mniejszych ogrodach nasadzenia pod drzewami powinny składać się z jednego lub dwóch gatunków. Na większych powierzchniach możemy pokusić się o kompozycje kilkugatunkowe.