Oprócz wapnowania podłoża, równie ważną czynnością w trakcie przygotowywania gleby do sadzenia roślin jest dostarczenie odpowiedniej ilości składników pokarmowych. Najłatwiej dostarczyć je w postaci nawozów. Standardowo przed sadzeniem drzew wykonuje się nawożenie potasowo-fosforowe.

Są to dwa niezwykle ważne dla roślin pierwiastki. Odgrywają kluczowa rolę we wzroście i rozwoju. Jedną z właściwości tych pierwiastków jest bardzo wolne przemieszczanie się w głąb profilu glebowego. Z tego powodu ważne jest zastosowanie nawożenia zanim posadzimy drzewa.

Przyjmuje się, że dostarczone nawozy powinny wystarczyć na pierwsze kilka lat wzrostu roślin. Na glebach o średniej zawartości pierwiastków dawka potasu i fosforu powinna wynosić około 200 kg czystego składnika na hektar.  W przeliczeniu będzie to ok. 0,2 kg fosforu i potasu w czystym składniku na 10 m².

Jednym z popularniejszych nawozów zawierających jednocześnie fosfor i potas w równych ilościach (24%). W swoim składzie ma także azot i nieco siarki. Stosujemy ją w dawce około 1 kg na 10 m². Ważne jest przy tym dobre wymieszanie nawozów z ziemią. Szczególnie fosfor jest pierwiastkiem mało ruchliwym w glebie, co oznacza, że praktycznie nie przemieszcza się.

Zwykle wystarcza, jeżeli po rozsypaniu na glebę nawozy zostaną przekopane na głębokość szpadla. Na ubogich glebach dawkę możemy zwiększyć o 1/3, stosując do 300 kg potasu i fosforu na hektar powierzchni.