Podstawowym sposobem dodatkowego nawożenia drzew i krzewów owocowych jest stosowanie nawozów. Mogą to być nawozy organiczne lub mineralne, które dostarczamy do gleby. Pierwiastki z nawozów przenikają stopniowo w głąb gleby,  aż docierają w pobliże systemu korzeniowego. Stamtąd pobierane są przez korzenie i wykorzystywane do budowy organów wegetatywnych oraz owoców. Przemieszczanie składników pokarmowych trwa jednak dość długo.

Pewne pierwiastki, jak fosfor, mogą przemieszczać się nawet 2-3 lata, nim dotrą do korzeni. W przypadku stwierdzenia niedoboru pewnych składników, czas, jaki upływa od podania nawozu do jego pobrania, może być zbyt długi. Dobrą alternatywą jest wówczas wykorzystanie nawozów dolistnych.

Nawozy te rozpuszcza się w wodzie, a następnie nanosi na rośliny w postaci oprysku. Nawóz poprzez liście i części zielone wnika do komórek i od razu jest wykorzystywany. Takie pozakorzeniowe nawożenie ma wiele zalet. Przede wszystkim działanie nawozów dolistnych jest bardzo szybkie. Dzięki temu możemy szybko uzupełnić niedobory pierwiastków.

Nawozy dolistne zwykle są nawozami wieloskładnikowymi, co oznacza, iż w swoim składzie mają wiele makro- i mikroelementów. Niełatwo rozpoznać objawy niedoborów, dlatego gdy nie wiemy, jakiego konkretnie brakuje składnika, warto użyć właśnie nawozów wieloskładnikowych.

Kolejną zaletą nawozów dolistnych jest uniwersalność stosowania. Oznacza to, iż możemy je wykorzystać na wszystkie rośliny i praktycznie w każdej fazie rozwojowej. Również warunki pogodowe nie stanowią problemu. Warto jednak pamiętać o tym, aby oprysków nawozami nie wykonywać przy pełnym słońcu, bo może dojść do poparzenia roślin. Przy wysokiej temperaturze roztwór nawozu bardzo szybko odparowuje i zmniejsza się jego pobieranie.

Wszystko o korzystaniu z nawozów

Najlepszą porą na stosowanie oprysków nawozami jest wieczór. Wtedy otwiera się większość aparatów szparkowych, co korzystnie wpływa na pobieranie minerałów. Od czasu podania nawozu do jego wniknięcia mija przynajmniej kilka godzin, dlatego nie wykonujemy oprysku przed deszczem.

Podsumowując, podstawą nawożenia powinno być nawożenie doglebowe. Często jednak w trakcie sezonu wegetacyjnego występują okoliczności przemawiające właśnie za stosowaniem nawozów dolistnych. W pewnych trudnych sytuacjach użyte nawozy dolistne są jedynym sposobem wzmocnienia roślin, wpływając zdecydowanie na poprawę ich kondycji.