Położenie geograficzne Polski związane jest z klimatem przejściowym. Szczególnie odczuwane jest to zimą, gdy gwałtownie i szybko zmienia się pogoda (nawet w ciągu dnia i nocy). Odnotowuje się dni ciepłe oraz zimne, kiedy spadki temperatur sięgają poniżej 15°C.

Niestety, wysokiemu spadkowi temperatur często towarzyszą silnie wiejące wiatry wschodnie, na które wrażliwe są drzewa i krzewy zawsze zielone iglaste, jak cyprysik tępołuskowy, mamutowiec olbrzymi, lub liściaste: laurowiśnia wchodnia, różaneczniki, lub ostrokrzew kolczasty. Objawia się to wysuszeniem tych roślin, ponieważ wiatr osmala powierzchnię blaszki liściowej, zmuszając ją do transpiracji, czyli parowania wody.

 

 

Konsekwencją tego nie zawsze jest przemrożenie pędów, ale śmierć rośliny lub zamieranie pojedynczych pędów na skutek wysuszenia, czyli braku wody. Roślina nie jest w stanie pobrać wody z gleby, bo ziemia jest zamarznięta. Dlatego ważne jest pokrycie gleby ściółkami organicznymi, jak kora, zrębki, ścięta trawa, liście.

Chronią one system korzeniowy przed przemarznięciem, utrzymują wilgoć, pozwalają na szybkie rozrastanie się włośników odpowiedzialnych za pobieranie wody. Istotna jest również ochrona liści i pędów przed wiatrami, w tym celu owijamy je siatką cieniującą, włókniną.

Materiały muszą przepuszczać powietrze (nie nadają się folia i papier kredowy, bo wewnątrz nich powstaje atmosfera nasycona wilgocią, co prowadzi do zamarzania pędów podczas spadku temperatur nocą).