Potrzebne środki: szufla, szpadel, kubeł na zaprawę, mieszadło, ubijak, gumowy młotek, rękawice. Materiały: beton, zaprawa, maty stalowe, bloczki kamienne.

1. Obrys fundamentu wyznaczamy za pomocą sznura lub węża ogrodowego.

2. Szpadlem wycinamy rowek wzdłuż obrysu fundamentu.

3. Szuflą lub szpadlem usuwamy ziemię do głębokości około 80 cm.

4. Do ścian wykopu przymocowujemy stalową matę stabilizacyjną.

5. Beton w kuble mieszamy mieszadłem, wylewamy do wykopu i zagęszczamy ręcznym ubijakiem. Następnie powierzchnię fundamentu wyrównujemy szuflą i ewentualnie uzupełniamy, aby zrównała się z powierzchnią gruntu.

6. Rozciągamy i naprężamy sznur, który umożliwi utrzymanie  ściany muru w jednej płaszczyźnie. Przygotowaną zaprawę murarską rozprowadzamy szuflą na fundamencie i wyrównujemy kielnią. Następnie układamy bloczki kamienne. Szczególnie starannie należy ułożyć pierwszą warstwę.

7. Tył muru zabezpieczamy deską szalunkową. Kolejne bloczki układamy na zaprawie, dobijając je gumowym młotkiem.

8. Gotowy mur spoinujemy zaprawą i pozostawiamy do wyschnięcia.

 

 

Kosze do umocnienia ogrodowej skarpy

Podłoże ogrodu położonego na stoku powinno być bardzo stabilne, aby nie dochodziło do osuwania się ziemi. Odpowiednią ochronę zapewniają głęboko korzeniące się rośliny i mury oporowe. Konstrukcje takie wykonuje się z różnych materiałów, m.in. gabionów. Wypełnione kamieniem kosze z siatki tworzą mur oporowy, który przyjmuje na siebie napór gruntu wyższej części ogrodu.

Aby mur dobrze spełniał to zadanie, gabiony muszą mieć odpowiednie rozmiary i masę, uwzględniające siły działające na ścianę. Kosze z kamieniami są po prostu suchym murem, którego kształt utrzymuje mocna i sztywna siatka z ocynkowanego drutu stalowego. Wygląd kamiennej ściany można dostosować do otoczenia.