Właściciele ogrodów nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, jak szybko stosunkowo małe samosiewy drzew ukorzeniają się na tyle mocno, że trudno wyrwać je z ziemi. A drzewa lubią się wysiać w miejscach, z których trudno je usunąć, np. wzdłuż ściany stodoły lub innej szopy, murka oporowego, ogrodzenia, w szczelinach popękanej nawierzchni, w żywopłocie, a nawet długo nieczyszczonej rynnie. Korzenie rosną stosunkowo głęboko i szeroko się rozgałęziają, dzięki czemu bardzo stabilnie utrzymują część nadziemną drzewa.

Usunięcie młodego drzewka przez wycięcie go nad ziemią jest rozwiązaniem tymczasowym, gdyż śpiące pączki znajdujące się na pozostałości pnia szybko się budzą i już w następnym roku można zauważyć kilka odrostów. Najszybciej odrastają wierzby, klony jesionolistne, robinie akacjowe. Takie odrosty rosną bardzo szybko i zamiast z jednym pniem mamy do czynienia z kilkoma.

Siewki wysokości około 20-30 cm najczęściej dają się usunąć wraz z korzeniami poprzez mocne pociągnięcie wspomagane niekiedy małą łopatką, ale te wyższe będą już wymagały użycia szpadla w celu podkopania korzeni. Drzewka 5-6-letnie mogą już mieć dość grube korzenie i sam szpadel nie wystarczy. Trzeba będzie sięgnąć po siekierę. Wykopanie takiego drzewka z korzeniem będzie wymagało odsłonięcia szyjki korzeniowej w celu uwidocznienia głównych korzeni, które trzeba odciąć siekierą.

Jeśli mamy do czynienia z dość dużą karpą korzeniową po topoli lub klonie jesionolistnym, a mechaniczne usunięcie jej nie jest możliwe, można ją ściąć (sfrezować) poniżej poziomu gruntu i zasypać ziemią – z czasem korzeń ulegnie rozkładowi. Można przyspieszyć ten rozkład i przed zasypaniem nawiercić w karpie kilka otworów głębokości około 10-15 cm i wsypać do nich saletrę amonową. Pamiętajmy także o tym, że przy większych karpach otwory powinny być głębsze.

Szybko rosnące samosiewki drzew

Niektóre gatunki drzew rosną bardzo szybko. Przyrosty pni na grubość zależą od warunków, w jakich rośnie drzewo, ale przyjmuje się, że topole w wieku 10 lat (wycięcie drzew mających nie więcej niż 10 lat nie wymaga urzędowego zezwolenia) mają w obwodzie pnia na wys. 130 cm nad ziemią już 47 cm, wierzby i klony jesionolistne – 43 cm, a brzozy 35 cm. Są to zatem już całkiem duże drzewa sięgające niekiedy 6-10 m wysokości, a co za tym idzie – ich korzenie również są spore. Warto więc jak najszybciej usunąć zauważone jeszcze niewielkie samosiewy drzew wraz z korzeniami, najlepiej wtedy, gdy będą wymagały stosunkowo małego nakładu pracy.