Niektóre rośliny wydają potomstwo z liści. Mówimy wówczas o rozmnażaniu przez sadzonki liściowe. W taki sposób rozmnaża się m.in. begonię, sansewierię, eszewerię. W przypadku begonii do rozmnażania pobieramy zdrowy liść bez ogonka pędowego. Następnie liść odwracamy i nacinamy w kilku miejscach w poprzek najgrubszych nerwów.

Przygotowujemy kuwetę (szklarenkę) z podłożem do rozmnażania. Liście układamy nacięciami ku dołowi, lekko dociskamy i zraszamy słabym strumieniem wody. Na powierzchni każdego liścia układamy niewielkie kamyki. Dzięki takiemu balastowi rany będą miały lepszy kontakt z podłożem, tym samym lepiej się ukorzenią.

Kamyki można zastąpić zszywkami lub agrafkami, którymi przekłuwa się liście do ziemi. Zamykamy szklarenkę. Wewnątrz naczynia utrzymywać się będzie sprzyjająca ukorzenianiu wilgotność. Po kilku miesiącach młode begonie przesadzamy do doniczek.