Wraz z pracownikami z Katedry Sztuki Krajobrazu w Instytucie Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie jest przeprowadzane badanie ogrodów w kontekście pandemii. Ankieta ma pomóc w zrozumieniu wartości ogródków przydomowych oraz przedogródków w dobie pandemii i pokazać, jak ważne znaczenie ma w sercu wielu ogrodników!
 
Poniżej znajduje się link do ankiety, którą mogą Państwo wypełnić:
 
 
Wyniki zostaną wykorzystane w prowadzonych w Katedrze Sztuki Krajobrazu w Instytucie Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie badaniach nad strukturą ogrodu przydomowego i przestrzeni zamieszkiwanych. Planowane jest również opublikowanie wyników w czasopismach naukowych.
 
Zapraszamy!