Pytanie: Mam bardzo duży ogród i przyznam szczerze, że przed zimą na ogół nie udaje mi się sprzątnąć go w całości. Proszę o radę, na których pracach przede wszystkim się skoncentrować?

 

(zdj.: Fotolia.com)

Drzewka owocowe, szczególnie młode, zabezpieczamy przed gryzoniami, np. owijającpniesłomą. Ochroną drzew owocowych przed uszkodzeniami spowodowanymi przez mróz jest bieleniepni i nasadykonarów. Drzewka owocowe posadzone jesieniąwymagajądodatkowejochrony. Obsypujemy je 20-30 centymetrową warstwą ziemi, by chronić podstawępni i korzenie. 

Po uprzątnięciu warzyw i innych roślin oraz usunięciu resztek chwastów zagony przeznaczone pod uprawę w kolejnym sezonie należy przekopać. Jeśli w końcu lata stosowaliśmy nawozy zielone, to także je przekopujemy lub pozostawiamy do wiosny. Jesienią stosujemy też nawożenie mineralne nawozami fosforowymi i potasowymi szczególnie tam, gdzie prowadziliśmy intensywną uprawę i ziemia jest wyraźnie zubożona.

Przekopaną glebę na zimę pozostawiamy w „ostrej skibie”, to znaczy tak, by odcinane bryły ziemi układały się pionowo i były nienaruszone. Sprzyja to magazynowaniu w ziemi większej ilości wody oraz poprawia strukturę gleby.

Przed mrozami należy zadbać o podlewanie roślin zimozielonych, szczególnie gdy jest sucho. Wilgotne podłoże pozwoli im na pobieranie wody w czasie zimowych odwilży.