Początkowo na zielonych okrywach zawiązków orzechów pojawiają się ciemne zagłębione plamy. Następnie objawy przenoszą się na orzechy. Porażone zawiązki i orzechy gniją, a potem masowo opadają. Choroba ta może spowodować zniszczenie nawet około 80% owoców. W wyniku porażenia nie dochodzi do zawiązania owoców i orzechy są puste w środku. W warunkach wysokiej wilgotności na powierzchni owoców pojawiają się beżowe skupienia zarodników. Źródłem infekcji w kolejnych latach są najprawdopodobniej pozostałości porażonych orzechów leżące na powierzchni gleby. Rozwojowi choroby sprzyjają nadmierne zagęszczenie krzewów i brak przewiewu. Zapobieganie chorobie polega na sadzeniu leszczyny w miejscach przewiewnych (lecz nienarażonych na działanie wiatru) i wykonaniu zabiegów chemicznych począwszy od drugiej połowy maja preparatami Dithane NeoTec 75 WG lub Pomarsol Forte 80 WG w odstępach 7-10-dniowych. Oprócz infekcji przez wspomniany gatunek orzechy były także porażane przez Botrytis cinerea powodujący szarą pleśń. Owoce pokrywały się szarym pylistym nalotem, były puste w środku i przedwcześnie opadały.