Tulipanom zmieniamy miejsce uprawy w ogrodzie co roku lub co 2-3 lata. Pozostawienie ich tam, gdzie rosły do tej pory na kolejne sezony, spowodowałoby zagęszczenie cebul, a w konsekwencji drobnienie kwiatów. Cebule tulipanów wykopujemy zwykle od połowy czerwca do początku lipca, sprawdzając jednak przedtem po brązowieniu okrywającej je łuski, czy są dojrzałe (około ¼ łuski powinna być brązowa). Wykopywania nie należy ani przyspieszać, ani opóźniać.

W pierwszym przypadku groziłoby to obniżeniem jakości cebul i ich plonu, w drugim – pod wpływem zbyt długiego znajdowania się w ziemi – odpadaniem łuski i w wyniku tego niebezpieczeństwem porażenia cebul przez choroby grzybowe.

Podczas zbioru cebule chronimy przed słońcem, po wstępnym oczyszczeniu luźno układamy w skrzynkach i dosuszamy przez około dwa tygodnie, najlepiej w temperaturze 24°C. Następnie cebule czyścimy dokładnie z ziemi, pędów, resztek liści, korzeni i oddzielamy od nich cebule przybyszowe.

Do czasu sadzenia wysuszone cebule przechowujemy w ażurowych skrzynkach, ustawionych w przewiewnych pomieszczeniach o temperaturze 17ºC. Cebule hiacyntów wykopujemy co roku. Narcyzy, śnieżyczki, śnieżyce, puszkinie, cebulice, śniedki, szachownice, krokusy, zawilce i inne mogą rosnąć na tym samym miejscu kilka lat. Jeśli się je wykopuje, to też od połowy czerwca do początku lipca.