W zależności od sposobu prowadzenia i wieku naszych nasadzeń, w uprawie mogą pojawić się odmienne, ale i łatwe do przewidzenia problemy. Inaczej będą rosły drzewa, które wcześniej zostały odpowiednio przycięte, a inaczej takie, na których nie prowadzono cięć.

 

Przypadek 1: drzewa stare, nieodmładzane i nieprzycinane

Na starszych, nieciętych drzewach dominują w koronie prawie wyłącznie krótkopędy. Są to kilkucentymetrowe, silnie skrócone i drobne gałązki. Dla drzewa są bardzo cenne, bo to właśnie na nich wyrastają najpierw kwiaty, a później owoce. Jednak gdy jest ich zbyt wiele, owoców wyrasta dużo, ale są małe i niewyrośnięte.

W takim przypadku rozwiązaniem będzie delikatne pobudzenie drzewa do wzrostu poprzez wycięcie 2-3 większych gałęzi. Po takim zabiegu w koronie powstaną luki, które drzewo wypełni, wypuszczając młode pędy. Spowoduje to częściowe odmłodzenie korony, bo część starych pędów zostanie już za rok zastąpionych pędami młodymi. Tego rodzaju cięcie możemy wykonywać od połowy zimy aż do końca lata.

Przypadek 2: drzewa silnie przycięte zimą lub wczesną wiosną

W czerwcu nieco inaczej będą zachowywały się drzewa, które zostały mocno przycięte pod koniec zimy lub wiosną. Problemem mogą okazać się długie, nierzadko metrowej długości pędy (wilki). Rosną one pionowo i nie zawiązują owoców.

Gdy długopędy pozostawimy, zagęszczą koronę i w następnym roku trzeba będzie je na nowo wycinać. Aby temu zapobiec, możemy już na początku lata wykonać kilka zabiegów, które uregulują koronę drzewa. Gdy pędy są jeszcze młode i jest ich zbyt wiele, odrywamy je od konarów.

Przemyślane ogławianie drzew

Ważne, by nie usuwać wszystkich długopędów, ale tylko te najdłuższe i najsilniejsze. Pędy, które rosną słabiej, pozostawiamy. Kolejnym sposobem na uregulowanie korony jest przyginanie pędów. Trzecią możliwością jest systematyczne przycinanie wyrastających pędów. Gdy pęd zaczyna silnie rosnąć, skracamy go za trzecim liściem. Ten rodzaj cięcia powoduje, że silne, bezproduktywne długopędy poprzez stałe skracanie zamieniają się na cenne krótkopędy.