Większość odmian truskawek zakończyła już owocowanie, dlatego warto przystąpić do uporządkowania plantacji. Jeśli nie zamierzamy pobierać sadzonek wyrastających na rozłogach, odcinamy je i usuwamy. Przy okazji pielimy międzyrzędzia z chwastów.

Starsze, 2- i 3-letnie krzewy są często porażane przez choroby grzybowe. Na takich roślinach można zastosować prosty zabieg fitosanitarny, czyli koszenie liści. Usuniemy w ten sposób źródło chorób i szkodników, przez co poprawimy zdrowotność krzewów. Po ścięciu starych liści i ich wygrabieniu wkrótce na roślinach pojawią się nowe, zdrowe listki.

Przy właściwej pielęgnacji do jesieni truskawki zdąża się na tyle rozrosnąć, by wydać w kolejnym roku dobry plon. Pamiętajmy jednak o dwóch zasadach. Pierwsza dotyczy terminu zabiegu, który powinien być wykonany niezwłocznie po owocowaniu.

Po drugie, należy tak ściąć liście, żeby nie uszkodzić stożków wzrostu, czyli miejsca, z którego wyrastają. Przy koszeniu i grabieniu zagonów usuwane są też z krzewów resztki psujących się owoców, które są źródłem szarej pleśni.