Wiosna to okres siewu i sadzenia roślin. Odchwaszczanie w tym okresie wpływa bezpośrednio na dalszy ich wzrost i rozwój. Chwasty, rosnąc szybciej niż wschodzące rośliny ozdobne i uprawne, często konkurują z nimi o składniki pokarmowe, wodę i światło, co sprawia, że mogą zahamować ich wzrost i rozwój. Odchwaszczanie może polegać albo na usuwaniu ręcznym, albo na stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin.

Upraszczając chwasty można podzielić na dwie grupy: chwasty jedno- i dwuliścienne. Do chwastów jednoliściennych zaliczamy trawy, natomiast pozostałe gatunki to chwasty dwuliścienne.

 

 

Najczęściej występujące chwasty dwuliścienne

Do najczęściej występujących chwastów dwuliściennych należą: mniszek lekarski (zwany potocznie mleczem), komosa (potocznie zwana lebiodą), bylica, gwiazdnica pospolita, szarłat szorstki, przetaczniki, rumianowate, jasnoty, fiołki (bratki) oraz wiele innych gatunków.

Chwasty dwuliścienne zwalcza się, opryskując zachwaszczoną powierzchnię środkami chwastobójczymi (herbicydami) przeciwko chwastom dwuliściennym. Środki te zwalczają jednak tylko chwasty dwuliścienne.

Ta grupa środków chemicznych stosowana jest raczej przed wschodami roślin ozdobnych i uprawnych, gdyż w późniejszych fazach rozwojowych może dojść do zniszczenia roślin, które chcemy chronić. Najczęściej występującym chwastem jednoliściennym jest perz, ale również wiechlina roczna i bardzo uciążliwa chwastnica jednostronna.

Perz charakteryzuje się tym, że rozmnaża się głównie za pomocą podziemnych kłączy i jest bardzo agresywny wobec innych roślin. W krótkim czasie potrafi zająć spory obszar ogrodu, zagłuszając i wypierając inne gatunki roślin.

Zwalczanie chwastów jednoliściennych

Do zwalczania chwastów jednoliściennych na rabatach i grządkach można wykorzystać herbicydy. Do zwalczania wszystkich roślin służą tzw. herbicydy nieselektywne (totalne), które niszczą rośliny jedno- i dwuliścienne. Środkami tymi można odchwaścić rabatę lub grządki przed siewem czy sadzeniem. W przypadku preparatów zawierających glifosat od zabiegu do siewu lub posadzenia roślin powinno minąć około 3-4 tygodni.

Ten czas jest potrzebny, aby pozostałości preparatu mogły ulec rozłożeniu, a tym samym, aby nie były toksyczne dla wschodzących roślin. Herbicydy nieselektywne są też bardzo przydatne do zwalczania roślin na tarasach, ścieżkach, kostce brukowej czy na cmentarzach.

Do określenia ewentualnego zagrożenia naszych grządek ze strony chwastów można wykorzystać tzw. folię diagnostyczną. Folię grubości folii ogrodniczej o wymiarach 50x50 cm umieszczamy wiosną na grządkach. Pod folią sezon wegetacyjny jest przyspieszony o kilka dni (dzięki wyższej temperaturze, jaka panuje pod folią). Warunki panujące pod folią są sprzyjające szybszemu rozwojowi chwastów niż na pozostałej części ogrodu.

Dzięki temu możemy zawczasu przygotować się do ewentualnych zabiegów odchwaszczających lub wstrzymać się jeszcze z wysiewem lub sadzeniem roślin ozdobnych lub uprawnych.