Spis treści:

  1. Podział chwastów
  2. Najgroźniejszy chwast - perz
  3. Jak w naturalny sposób je usuwać?

Podział chwastów - chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

Zasadniczo chwasty dzieli się na dwie grupy: chwasty jedno- i dwuliścienne. Do chwastów jednoliściennych zaliczamy trawy, natomiast pozostałe gatunki to chwasty dwuliścienne. Do najczęściej występujących na trawniku chwastów dwuliściennych należą: mniszek lekarski (zwany potocznie mleczem), babki, koniczyny oraz szczawie. Chwasty dwuliścienne zwalcza się, opryskując zachwaszczoną powierzchnię środkami chwastobójczymi (herbicydami) przeciwko chwastom dwuliściennym. Preparaty te zwalczają tylko chwasty dwuliścienne i są nieszkodliwe dla trawy.

Czasami jednak może dojść do uszkodzeń murawy spowodowanych błędami popełnianymi przez człowieka. Najczęstszymi „grzechami” ogrodników są: nieprzestrzeganie zaleconej dawki i stężenia preparatu (zbyt wysoka dawka i zbyt wysokie stężenie), opryskiwanie podczas nieodpowiednich warunków pogodowych (zbyt duże nasłonecznienie, wysoka lub niska temperatura, opad itp.) oraz przeprowadzenie zabiegu niesprawnym lub nieprzystosowanym do tego sprzętem (np. opryskiwaczem po płynach do mycia szyb lub podlewanie konewką).

Przed każdym zabiegiem należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie-instrukcji stosowania środka ochrony roślin i odpowiednio się do nich zastosować. Zabieg powinien być wykonany przystosowanym do tego opryskiwaczem (najlepiej opryskiwaczem naramiennym lub plecakowym z założonym rozpylaczem – dyszą, końcówką szczelinową), w dniu, kiedy nie pada, nie w pełnym słońcu, podczas  bezwietrznej pogody.

Najgroźniejszy chwast - perz

Trawa ta charakteryzuje się tym, że rozmnaża się głównie za pomocą podziemnych kłączy i jest bardzo agresywna wobec innych roślin. W krótkim czasie potrafi zająć spory obszar trawnika, zagłuszając i wypierając inne gatunki traw. Jest to roślina jednoliścienna, więc zabieg z wykorzystaniem herbicydu przeciwko tej grupie roślin zniszczy również i gatunki traw gazonowych (trawnikowych).

Gdy perz zachwaszcza trawnik na większej powierzchni, warto zastanowić się nad zniszczeniem perzu wraz z innymi gatunkami roślin i ponownym założeniem trawnika w tym samym miejscu. Spowoduje to, że w kolejnym roku perz nie będzie problemem. Do tego celu można wykorzystać tzw. herbicydy nieselektywne (totalne), które niszczą rośliny jedno- i dwuliścienne.

Jak w naturalny sposób je usuwać?

 

W przypadku, gdy usuwanie mechaniczne zawodzi, należy sięgnąć po naturalne opryski, które skutecznie poradzą sobie ze zwalczaniem chwastów na długi czas. Herbicyd taki jak Substral AntyChwast Total ma bezpośredni kontakt z chwastem i niszczy nadziemne części roślin. To skutkuje dalszym zniszczeniem błon komórkowych rośliny. Następuje dehydratacja i zamieranie. Jest idealny do niszczenia chwastów znajdujących się nawet pod drzewami owocowymi czy krzewami winorośli, bo nie niszczy zdrewniałych części roślin.

Najlepiej stosować go w trakcie słonecznego i ciepłego dnia, gdyż wtedy uzyskamy najlepsze efekty, widoczne już po 2-3 godzinach od oprysku. Natomiast środek działa także w różnych warunkach pogodowych.

Naturalny środek Substral AntyChwast Total jest bezpieczny dla gleby, a co za tym idzie, jest biodegradowalny. To najlepsza opcja dla wszystkich tych, którzy szukają naturalnych rozwiązań w ogrodzie. To preparat bez glifosatu, naturalny zamiennik Roundupu czy innych preparatów zawierających szkodliwe substancje.