P: Mam pięknego żylistka i chciałabym go rozmnożyć, ale nie wiem, jak to się robi. Próbowałam go rozmnożyć podobnie jak rozmnaża się forsycję czy wejgelę, ale bez rezultatu.

O: Żylistek (gatunki silnie rosnące) można rozmnożyć poprzez podział krzewu lub z sadzonek zdrewniałych, które pozyskujemy z silnych, lecz niezbyt grubych długopędów, które można całe pociąć na sadzonki. Międzywęźla pędów powinny być krótkie. Długopędy ścinamy dopiero po opadnięciu liści (od listopada do stycznia). Tniemy je na odcinki długości 18 centymetrów, na dolnym końcu cięcie wykonujemy prostopadle do pędu i tuż poniżej pąka, a koniec górny przycinamy tuż nad pąkiem lekko skośnie.

Następnie dolny koniec zanurzamy w stymulatorze ukorzeniania i dodatkowo jeszcze w fungicydzie w postaci proszku (Kaptan). Sadzonki wiążemy w pęczki i ustawiamy w pozycji odwróconej, aby przeschły (24 godziny). Następnie sadzonki dołujemy w pozycji pionowej w miejscu zabezpieczonym przed mrozem (np. przysypane wilgotnym piaskiem w piwnicy).

Nie wolno dopuścić do sytuacji, w której pędy mogłyby ucierpieć od wilgoci lub wyschnięcia. Wczesną wiosną, gdy można już przystąpić do uprawy, w miejscu przeznaczonym do wysadzania sadzonek wzruszamy glebę tylko tak głęboko, jak wymaga tego samo wysadzenie.

Sadzonki wciskamy do ziemi na tyle głęboko, by ponad powierzchnię gleby wystawał jedynie najwyższy pąk lub para pąków, i silnie ugniatamy po obu stronach. Wskazane jest też ściółkowanie sadzonek, można również wysadzać je poprzez czarną agrowłókninę (ogranicza to wzrost chwastów i wysuszanie powierzchni gleby). Późną jesienią wykopujemy już ukorzenione sadzonki i sadzimy na miejscach docelowych.