P: W jakich warunkach przechowuje się zimą rośliny cebulowe niezimujące w gruncie?

O: Rośliny cebulowe niezimujące w gruncie po wykopaniuoczyszczeniu z ziemi przenosi się do cieplejszego pomieszczenia, aby mogły przeschnąć. Po kilkunastu dniach organa podziemne oczyszcza się z resztek pędów, liści oraz korzeni. Odrywa się również cebule i bulwy przybyszowe. Cebule z łuskami okrywającymi przechowuje się bez okrycia.

Mięsiste korzenie roślin oraz organa pozbawione łuski okrywającej, która naturalnie chroni je przed wysychaniem, jak u neriny, ismeny, sprekalii, eukomisa, krokosmii czy tygrysówki, zabezpiecza się przed wyschnięciem, przykrywając je torfem lub trocinami.

Większość roślin przetrzymuje się w temperaturze 5-10°C. Tygrysówkę należy przechowywać w temperaturze 2-5°C, natomiast eukomis zimuje przy 5-8°C. W najwyższej temperaturze, czyli 15°C, zimuje śniedek wiechowaty. Pomieszczenia przeznaczone do zimowania roślin cebulowych powinny być sucheprzewiewne. Dobór gatunku, jaki chcemy uprawiać, jest uzależniony od możliwości przechowywania jego organów podziemnych podczas zimy.

 

 

Porady pielęgnacyjne dla różnych odmian roślin cebulowych

- Osłonięte kloszem Plejone formosiana można w ciepłe zimy przechowywać na dworze. W warunkach niesprzyjających można przenieść je wraz z ziemią do pomieszczenia, w którym nie ma mrozu.

- Nerine bowdenii można uprawiać jako roślinę gruntową. Zimą okrywa się ją grubo kompostem lub torfem.

- Cebule Polianthes tuberosa nie warto przechowywać, bo po przekwitnięciu drugi raz nie wydadzą kwiatów.

- Iksja w ciepłych rejonach może zostać w gruncie pod grubą warstwą ściółki.

- Zephyranthes candida jest jedynym gatunkiem tego rodzaju, który może być uprawiany w gruncie. Miejsce, w którym rośnie, musi być przykryte zimą torfem lub kompostem.

- Eucharis uprawia się tylko w domu.

- Crocosmię można pozostawić w gruncie pod grubą warstwą torfu.

- Dichelostemma (Brodiaea) tylko na glebach przepuszczal-nych może być przechowywana w gruncie pod okryciem.

- Bletilla zimuje w gruncie pod grubą ściółką.

- Tropaeolum tuberosum to zimotrwałe pnącze. Sadzi się je w glebie żyznej, ale przepuszczalnej, i na słonecznym stanowisku. Wiosną i jesienią podłoże musimy wyściółkować.

- Cebul czosnków ozdobnych się nie wykopuje.