P: Na moich śliwach wiśniowych w maju pojawiły się masowo jakieś kosmate gąsienice i ogołociły je z liści. Po jakimś czasie liście odrosły. Jak nazywa się ten szkodnik? Czy w przyszłym roku to się powtórzy? Jak temu zaradzić?

O: Najprawdopodobniej jest to kuprówka rudnica, która w ostatnich latach pojawiła się dość masowo w wielu miejscach w naszym kraju, szczególnie w zachodnich rejonach. Jest to groźny szkodnik wielu drzew i krzewów liściastych, głównie atakuje dęby, głogi, grusze, jabłonie, śliwy, wiązy, brzozy, buki, lipy, jawory. Poza tym włoski gąsienic kuprówki mogą wywoływać silne reakcje alergiczne skóry i dróg oddechowych.

Motyle pojawiają się zwykle pod koniec czerwca i latają przez miesiąc. Najaktywniejsze są wieczorem. Samice składają jaja na spodzie liści. Złoża jaj przykrywają rudymi włoskami pochodzącymi z końcowej części odwłoka. W sierpniu z jaj wylęgają się młode gąsienice, które żerują na powierzchni liści, na noc gromadzą się w gniazdach, które budują z przędzy. Jesienią budują gniazda zimowe. Są to przeważnie zeschłe liście bardzo ściśle połączone przędzą.

 

Kuprówka rudnica Euproctis chrysorrhoea (zdj.: Fotolia.com)

 

Gąsienice wychodzą z oprzędów zimowych pod koniec kwietnia lub na początku maja. Natychmiast rozpoczynają bardzo intensywne żerowanie, które przy dużej liczebności gąsienic często prowadzi do gołożeru, wyrządzając w ten sposób ogromne szkody roślinie. Zwykle w drugiej połowie maja lub nieco później gąsienice przechodzą w stadium poczwarki. Przepoczwarczają się na gałęziach w liściach, w zagłębieniach kory pnia lub na ziemi w ściółce. Cały cykl rozwojowy owada zamyka się w jednym roku.

Bardzo prostym, skutecznym i bezpiecznym sposobem zwalczania tego szkodnika jest mechaniczne niszczenie jaj stadium zimującego – oprzędów z gąsienicami, polegające na wycinaniu oprzędów wraz z częścią gałązek i paleniu ich. Terminem właściwym do stosowania tej metody jest okres bezlistny drzew, czyli od późnej jesieni do około połowy kwietnia następnego roku.

Można też opryskiwać drzewa w okresie występowania wczesnych stadiów rozwojowych gąsienic szkodnika (sierpień) i po ich wyjściu z oprzędów zimowych zalecanymi do tych problemów preparatami. Przed zakupieniem wybranych preparatów najpierw należy zapoznać się z ich stosowaniem.