Plamy na liściach klona kulistego

P: Od 2 lat na moich klonach kulistych (wiek 7-8 lat) pojawiają się brunatne, okrągłe plamy na liściach. Choroba ta nie powoduje opadania liści, aczkolwiek jeden z klonów od dwóch sezonów systematycznie zamiera. Czy plamy na liściach są zwiastunem stopniowego zamierania drzewa? Czy zamieranie jednego z moich 6 klonów jest, być może, spowodowane inną chorobą? Jak i czym zwalczać plamy na liściach w najbliższym roku?

O: Pojawiające się latem na liściach klonu duże, smoliste plamy są oznaką choroby wywolywanej przez grzyb Rytisima acerinum. Źródłem zakażenia są opadłe liście, na których powstają zarodniki. Ich wysiew następuje wiosną, podczas rozwoju młodych liści. Rozprzestrzenianiu się choroby sprzyjają częste deszcze.

Chorobie można zapobiegać, zbierając i paląc opadłe jesienią liście, a wiosną opryskując drzewa profilaktycznie – po raz pierwszy w okresie rozwijania się liści, następnie przeprowadzając 2-3 opryski co 10-14 dni odpowiednimi preparatami. Choroba ta nie doprowadza do śmierci drzewa, ale je osłabia.

Stopniowe zamieranie drzewa może być spowodowane chorobami grzybowymi niszczącymi drzewo. Infekcja następuje poprzez uszkodzenia kory (np. przez owady, grad, mróz, złamania lub cięcia).

Dlatego ważne jest, aby rany w ciągu 24-48 godzin od ich powstania były smarowane maścią ogrodniczą, wymieszaną z fungicydem. Środki te nie są jednak skuteczne, jeśli infekcja już miała miejsce. W trosce o pozostałe drzewa to zamierające należy wykarczować, a jego drewno spalić.

 

 


 

Żółknięcie igieł jodły koreańskiej

P: Mam kilkunastoletnią jodłę koreańską, która rok temu zachorowała. Na końcach młodych pędów zaczęła żółknąć i zrzucać igły. 

O: Żółknięcie młodych igieł i ich opadanie może być spowodowane nie tylko żerowaniem mszyc, ale też i rdzą jodły. W przypadku wystąpienia mszyc igły dodatkowo zwijają się. Należy niezwłocznie przeprowadzić odpowiednie opryski na mszyce. Preparaty należy stosować przemiennie, gdyż szkodniki szybko uodporniają się.

Pierwsza seria oprysków powinna być przeprowadzona w okresie od nabrzmiewania pąków do wyrośnięcia pierwszych przyrostów nowych igieł w odstępach 7-10 dni, natomiast druga na przełomie sierpnia i września.

Również brak słońca w dolnych partiach drzewa może być przyczyną opadania igieł i zamierania ocienionych pędów. Jodły najlepiej rosną w żyznych glebach i na stanowiskach o znacznej wilgotności powietrza. Chore drzewo warto wspomóc nawozami.