UWAGA, MSZYCE!

Zwalczamy je środkami mszycobójczymi, np. Pirimor 500 WG, lub owadobójczymi, np. Mospilan 20 SP.

PUŁAPKI FERONOMOWE.

Po kwitnieniu jabłoni stosujemy pułapki feromonowe do określenia pojawu owocówek. W zależności od przebiegu lotu owocówek, wykonujemy 1 lub 2 zabiegi, stosując np. Mospilan 20 SP lub Owadofos 540 EC.

OWOCNICE.

Pod koniec kwitnienia jabłoni i śliwy lustrujemy drzewa na obecność owocnicy jabłkowej i żółtorogiej.

ZARAZA OGNIOWA.

W czasie kwitnienia i po kwitnieniu jabłoni i gruszy obserwujemy drzewa na obecność zarazy ogniowej (możliwy zabieg zapobiegawczy Miedzianem 50 WP).

NIMUŁKA RÓŻANA.

W maju rozpoczyna się żerowanie nimułki różanej, która powoduje zwijanie się liści róż. Po zauważeniu pierwszych uszkodzonych liści możemy je zebrać i zniszczyć ręcznie lub wykonujemy zabieg chemiczny, np. Decis 2,5 EC, Talstar 100 EC, Karate Zeon 050 CS.

PARCH JABŁONI.

Kontynuujemy zabiegi przeciwko parchowi jabłoni i gruszy (zalecana mieszanina preparatów Zato 50 WG i Antracol 70 WG).