W ogrodnictwie najczęściej do tego celu wykorzystuje się kredę nawozową (węglan wapnia), która nadaje się na wszystkie rodzaje gleby – zarówno ciężkie, jak i lekkie. Nawozy wapniowe typu wapna tlenkowego przydatne są jedynie na ciężkich glebach, gdyż działają szybciej i gwałtowniej zmieniają odczyn środowiska glebowego, a to mogłoby pogorszyć jakość luźnych i słabo strukturalnych gleb. Dawki nawozów wapniowych w uprawie amatorskiej stosuje się orientacyjnie – od 100 g (gleby lekkie) do 200 g (gleby cięższe) czystego składnika (CaO) na m2. W tym miesiącu możemy także poprawić żyzność gleby w naszym warzywniku nawozami organicznymi, m.in. obornikiem. Rozkładamy go na powierzchni zagonów (wystarczy 5 kg/m2) i przekopujemy z wierzchnią warstwą gleby. Bardzo cennym nawozem jest kompost. Na każdy metr kwadratowy uprawy stosujemy go w ilości około 8–10 kg. Jeśli na działce wysialiśmy nasiona roślin na zielony nawóz, to przed zimą trzeba go przekopać, aby powoli rozkładały się w glebie.

OCHRONA
OPRYSKUJEMY BRZOSKWINIE. Po opadnięciu liści brzoskwiń wykonujemy zabieg przeciwko kędzierzawości liści. Stosujemy preparaty Miedzian 50 WG, Syllit 65 WP lub Pomarsol Forte 80 WG.
OPASKI LEPOWE. Na pnie drzew owocowych należy założyć opaski lepowe w celu wyłapania samic piędzika przedzimka, które wspinają się po pniu, aby złożyć jaja.
UWAGA NA MROZY! Zabezpieczamy młode drzewka owocowe przed mrozem.
ZABEZPIECZAMY PNIE. W ogrodach sąsiadujących z polami i lasami zabezpieczamy drzewka i krzewy przed zwierzyną łowną.
ZBIERAMY LIŚCIE. Zbieramy opadłe liście i gałązki, które mogą być źródłem porażenia w przyszłym roku.