Czarne porzeczki to długowieczne krzewy, które mogą dożyć nawet 30-40 lat. Aby przez cały ten czas dobrze rosły i obficie owocowały, konieczne jest systematyczne odmładzanie krzewu. Zaniechanie przycinania sprawia, że z upływem lat wyrasta coraz mniej nowych przyrostów i krzew starzeje się. W pewnym momencie może dojść do tego, że pozostaną niemal wyłącznie stare, słabo owocujące gałęzie.

Aby do tego nie dopuścić, trzeba pobudzić krzew do wypuszczania młodych pędów. Osiągniemy to w prosty sposób, usuwając część najstarszych gałęzi. Po takim prześwietleniu z pąków śpiących u podstawy krzewu zaczynają wyrastać nowe przyrosty. Dzieje się to tym łatwiej, że do wnętrza rośliny dociera teraz więcej światła. Zasadniczym celem cięcia jest zatem utrzymanie odpowiedniej liczby młodych pędów owoconośnych.

Najproduktywniejsze są bowiem pędy jedno- i dwuletnie. Kilkuletni, prawidłowo ukształtowany krzew czarnej porzeczki powinien składać się mniej więcej z takiej samej liczby pędów jednorocznych  i dwu-, trzy- i czteroletnich. Wszystkie starsze gałęzie możemy bez obawy wyciąć.

Trzy terminy cięcia 

Porzeczki możemy przycinać w trzech terminach. Najpopularniejszy jest okres końca zimy i przedwiośnia. Jednak ze względu na ryzyko uszkodzenia nabrzmiałych już pąków musi być to bardzo ostrożne cięcie. Trzeba szczególnie uważać przy wyciąganiu odciętych gałęzi, aby nie wyłamać delikatnych pąków. Kolejnym, zdecydowanie lepszym terminem formowania krzewów jest okres bezpośrednio po zakończonych zbiorach.

Przeprowadzając cięcie w trakcie wegetacji, gdy krzewy są jeszcze w pełni ulistnione, możemy dostrzec wiele szczegółów. Przede wszystkim łatwo zauważymy wszelkie niekorzystne zmiany, jak na przykład przedwczesne żółknięcie i zasychanie liści mogące świadczyć o uszkodzeniach pędów. Te będziemy wycinali w pierwszej kolejności. Trzecim możliwym okresem formowania porzeczek jest jesień.

 

 

Stanowisko dla porzeczek

Jeżeli podczas zbiorów owoców czarnych porzeczek grona są krótkie i przerzedzone, oznacza to, że owoce źle się zawiązały. Jedną z możliwych przyczyn jest złe stanowisko uprawowe narażone na wiosenne przymrozki. Porzeczki zakwitają już w kwietniu i spadki temperatur w tym okresie powodują uszkodzenie kwiatów.

Z tego względu na stanowisko dla porzeczek wybieramy miejsca osłonięte i na skłonach. Unikamy sadzenia w obniżeniach terenu, gdzie mogą występować zastoiska mrozowe.