Przed założeniem trawnika na suchych i jałowych glebach zaleca się dodać nawozów organicznych, jak kompost i rozłożony obornik, lub nawozów mineralnych, np. Azofoskę . Ostatnim czynnikiem decydującym o późniejszym wyglądzie trawnika jest odczyn gleby wyrażony w skali pH, który dla roślin trawiastych powinien być utrzymywany w granicach pH 5,6 - 6,5. Nadmierną kwasowość można zmniejszyć przez dodanie do gleby odpowiedniej ilości wapna. Przed założeniem trawnika gleba powinna być wolna od chwastów trwałych i jednorocznych. W tym celu chwasty zwalcza się herbicydami totalnymi, najlepiej Roundapem. Po upływie 3 tygodni od wykonanego oprysku na chwasty, glebę należy przekopać lub na dużych powierzchniach zastosować orkę , następnie wyrównać i pozostawić na dwa tygodnie lub zastosować narzędzia powodujące zagęszczenie gleby. Do zakładania trawników najczęściej  używa się mieszanek nasion traw różnych gatunków i ich odmian. O składzie gatunkowym mieszanki decydują typ i wilgotność gleby, warunki klimatyczne, przeznaczenie trawnika, przewidywana intensywność deptania oraz ocienienia, w których trawnik będzie użytkowany. W obrocie handlowym znajduje się wiele gotowych mieszanek, dostosowanych do warunków siedliskowych i sposobu ich użytkowania.

PIELĘGNACJA TRAWNIKA:

 

WYGRABIAMY MURAWĘ

Na początku kwietnia, kiedy utrzymuje się już dodatnia temperatura, trawniki wymagają bardzo dokładnego i starannego wygrabienia murawy z zeschniętych resztek.

 

WAŁOWANIE

Dobrze jest również wykonać wałowanie gleby ciężkim walcem, który dociska korzenie do gleby. Podczas silnych mrozów kępy trawy są wypychane do góry i wówczas korzenie tracą kontakt z podłożem, co przyczynia się do zasychania wypchniętych fragmentów murawy.

 

SIEJEMY TRAWĘ

Po zimie czasami na trawniku widoczne są puste miejsca – ubytki. Miejsca te spulchniamy i obsiewamy mieszanką trawy.

 

PIERWSZE KOSZENIE

Po zimie pierwsze koszenie trawy wykonuje się dość wysoko. Najważniejsze, aby trawa była sucha.

 

PIERWSZE ZASILANIE TRAWNIKA

Najlepszym momentem na pierwsze nawożenie trawnika jest czas tuż po jego wygrabieniu oraz pierwszym koszeniu. Przystępując do nawożenia, istotne jest, aby trawnik był suchy. Na mokrym trawniku nawozy mineralne przylepiają się do liści, powodując ich poparzenie.